University of Twente Student Theses

Login

Non-invasieve intracraniële drukmeting met behulp van CT-perfusie bij patiënten met traumatisch schedelhersenletsel

Goudswaard, Jeroen C. and Meijer, Karin M. and Morsinkhof, Lisan M. and Noltes, Liset (2015) Non-invasieve intracraniële drukmeting met behulp van CT-perfusie bij patiënten met traumatisch schedelhersenletsel.

[img] PDF
4MB
Abstract:In dit onderzoek staat centraal in hoeverre CT-perfusie (CTp) kan worden toegepast om non-invasief een verhoogde intracraniële druk (ICP) te bepalen bij patiënten met traumatisch schedelhersenletsel. Momenteel is er nog geen non-invasieve techniek die een indicatie van de ICP kan geven. Als gevolg hiervan ontstaat er discussie omtrent het al dan niet plaatsen van een ICP-meter. Om houvast te geven bij het maken van deze beslissing is er in dit onderzoek een model opgesteld waarin met behulp van CTp een indicatie van verhoogde ICP gegeven kan worden. Bovendien wordt gekeken hoe deze methode klinisch geïmplementeerd kan worden. Voor het model is een constante α bepaald aan de hand van CTp-data van tien patiënten zonder schedelhersenletsel. Uit de Kolmogorov-Smirnov toets is gebleken dat deze constante normaal verdeeld is. De uiteindelijke waarde van α bedraagt 227 +/- 69,8 mmHg*min/100g. Dit houdt in dat met CTp en het model een representatieve gestandaardiseerde correlatie tussen de ICP en de cerebrale bloedflow, het cerebrale bloedvolume en de gemiddelde arteriële bloeddruk gevonden is. Klinische implementatie van deze methode is te kwantificeren als goed. De standaarddeviatie is echter aan de hoge kant waardoor het model nog niet toegepast kan worden in de praktijk.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:TNW: Science and Technology
Subject:44 medicine
Programme:Technical Medicine BSc (50033)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/67246
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page