University of Twente Student Theses

Login

De invloed van de ideologie van de politieke partijen binnen het college van burgemeester en wethouders op de bezuinigingen op de ambtelijke organisatie.

Oldenhof, A.M.F. (2015) De invloed van de ideologie van de politieke partijen binnen het college van burgemeester en wethouders op de bezuinigingen op de ambtelijke organisatie.

[img] PDF
1MB
Abstract:Deze thesis bevat een onderzoek naar de invloed van de politieke ideologie van het college van burgemeester en wethouders op de bezuinigingen op de lokale ambtelijke organisatie. Deze scriptie onderzoekt dit omdat er een grote tweedeling bestaat in de literatuur of er wel sprake is van invloed van ideologie op het beleid. Zo betoogt de convergence school dat er geen sprake is van een (grote) invloed van ideologie op het beleid en betoogt de partisan theorie dat er wel sprake is van een grote invloed van ideologie op het beleid (Skinner,1976) (Hibbs,1977). De kern van dit onderzoek, is dan ook het beantwoorden van de volgende hoofdvraag: Wat is de invloed van de politieke ideologie van de politieke partijen binnen het college van burgemeester en wethouders op de bezuinigingen op de ambtelijke organisatie die plaats hebben gevonden binnen grote gemeenten (inwoneraantal tussen de 45.000-100.000) in Nederland in de periode 2010-2013? Toen de data wat betreft het verschil in omvang van het ambtelijke organisatie (per 1000 inwoners in procenten) per gemeente over de periode 2010-2013 was verzameld en de ideologische score van het college van B&W per gemeente was vastgesteld werd er overgegaan naar de statistische analyse van deze data via de statstische toets enkelvoudige lineaire regressie analyse. Uit deze toets vinden we statistisch bewijs dat gemeenten met een college van B&W dat gemiddeld gezien samengesteld is uit partijen die een meer rechtse ideologie aanhangen meer bezuinigen op hun eigen ambtelijke organisatie dan een college van B&W dat gemiddeld gezien samengesteld is uit partijen die een minder rechtse ideologie aanhangen. Geconcludeerd kan hierom worden dat dit onderzoek de partisan theorie steunt.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:89 political science
Programme:Management Society and Technology BSc (56654)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/67249
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page