University of Twente Student Theses

Login

Implementatie Cardiostraat in het UMCG

Jeltes, C. and Boer, E. de and Deelstra, F. and Helvoort, M. van (2015) Implementatie Cardiostraat in het UMCG.

[img] PDF
1MB
Abstract:Inleiding: Coronary Artery Disease (CAD) is een aandoening waarbij er zich een of meer significante stenosen bevinden in de coronairarteriën. Het stellen van de diagnose CAD is vaak een langdurig proces. Om dit proces te versnellen wil het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) een cardiostraat ontwikkelen. Onderzoeksvraag en hypothese: Het onderzoek richt zich op het gebruik van de technieken Positron Emission Tomography(PET)-scan met radioactief gelabeld ammonia ([13N]-NH3) en Computed Tomography Angiography coronairen (CTAcoronairen) in een cardiostraat voor het UMCG. De onderzoeksvraag luidt: Op welke manier kunnen de [13N]-NH3 PET-scan voor myocard perfusie en CTA-coronairen geeïmplementeerd worden in een cardiostraat om sneller een diagnose te stellen bij patiënten met een intermediair risico op CAD? De doelgroep voor de cardiostraat bestaat uit intermediaire risicopatiënten. Deze patiënten hebben 20-80% kans op CAD. Voor aanvang van het onderzoek is de verwachting dat er gebruik wordt gemaakt van zowel een [13N]-NH3 PET-scan als een CTA-coronairen. Achtergronden: Op dit moment maakt het UMCG voor de functionele onderzoeken van het hart voornamelijk gebruik van de Single Photon Emission Computed Tomography(SPECT)-scan met radioactief gelabeld tetrofosmine (99mTc-TF). De [13N]-NH3 PET-scan biedt vele voordelen ten opzichte van de 99mTc-TF SPECT. Met behulp van CTA-coronairen kan de anatomie van de coronairarteriën worden afgebeeld. Op deze manier is het mogelijk om stenoses op te sporen op een niet-invasieve manier. Voorafgaand aan de CTAcoronairen wordt er een calciumscore gemaakt, welke volgens de Agatston score wordt beoordeeld. De risicostratificatie voor CAD kan worden bepaald met de Duke Clinical en de Diamond and Forrester criteria. Methode: Om de huidige work ow van het UMCG in kaart te brengen, wordt er gesproken met meerdere specialisten. Ook zal er contact opgenomen worden met instellingen waar gebruik wordt gemaakt van een cardiostraat. Dit zijn de instellingen Medisch Centrum Almaar (MCA), Isala, Zwolle en Ziekenhuisgroep Twente (ZGT). Er wordt een literatuurstudie gedaan naar de meest geschikte CT-scanner in het UMCG en naar de mogelijkheid om het [13N]-NH3 PET-scan protocol te optimaliseren. Om tot een advies te komen worden er meerdere cardiostraten opgesteld en getoetst aan de hand van een aantal criteria. Resultaten: Vanuit het UMCG is er behoefte aan een cardiostraat. Cardiologie ziet een cardiostraat voor zich met behulp van CTA-coronairen en coronairangiografie (CAG) op indicatie. Radiologie heeft liever een MRIperfusiescan dan een [13N]-NH3 PET-scan. De afdeling Nucleaire Geneeskunde en Moleculaire Beeldvorming (NGMB) wil eerst een [13N]-NH3 PET-scan gevolgd door een CTA-coronairen op indicatie, zodat er zo min mogelijk scans uitvallen. Er is geen gouden standaard voor een cardiostraat. In Alkmaar worden patiënten ingedeeld in laag- en intermediair risico patiënten. De laag risico patiënten krijgen een CTA-coronairen en de intermediair risico patiënten een [13N]-NH3 PET-scan. In Zwolle krijgt elke patiënt een CTA-coronairen en een stress 99mTc-TF SPECT-scan en op indicatie een rust 99mTc-TF SPECT-scan. In het ZGT zijn er twee richtingen binnen de cardiostraat: de sestamibi(MIBI)-SPECTstraat en de CTA-coronairen-straat. Patiënten worden hier ingedeeld op basis van contra-indicaties. Bij deze drie instellingen is er een nauw samenwerkingsverband tussen de afdelingen Nucleaire Geneeskunde, Radiologie en Cardiologie. Voor het maken van een goede CTA-coronairen is er minimaal een 64-slice CT-scanner nodig. Patiënten die worden gescand met de dual-source scanners zullen een lagere stralingsdosis ontvangen. Specialisten hebben de voorkeur voor een dual-source scanner. De cardiostraat zal gebruik maken van de Siemens SOMATOM Force. De Siemens SOMATOM Definition Flash is op dit moment nog niet beschikbaar in het UMCG, maar is mogelijk in de toekomst wel een optie. Het [13N]-NH3 PET-protocol kan geoptimaliseerd worden door gebruik te maken van een kortere acquisitietijd en de rust- en stress-scan direct achter elkaar te maken. Om de beeldkwaliteit te behouden dient bij de reconstructie gebruik gemaakt te worden van de background subtraction method. Hierdoor kan het volledige protocol binnen een half uur plaatsvinden. Er zijn twee geschikte cardiostraten naar voren gekomen. De eerste cardiostraat bestaat uit het maken van een CTA-coronairen en vervolgens op indicatie de [13N]-NH3 PET-scan. Deze is qua kosten het meest interessant. De tweede cardiostraat bestaat uit het maken van een [13N]-NH3 PET-scan en op indicatie een CTA-coronairen, welke in een korter tijdsbestek kan plaatsvinden. Conclusie: De cardiostraat voor patiënten met een intermediair risico op CAD in het UMCG kan twee verschillende protocollen volgen. Het eerste protocol gaat uit van een CTA-coronairen met op indicatie een [13N]- NH3 PET-scan. Het andere protocol maakt gebruik van een [13N]-NH3 PET-scan met op indicatie een CTA-coronairen. Bij beide protocollen dient er een goede samenwerking te zijn tussen de verschillende afdelingen. De CTA-coronairen wordt gemaakt met een Siemens SOMATOM Force. Voor de [13N]-NH3 PET-scan dient gebruik gemaakt te worden van een snelscan protocol waarbij voor reconstructie de background subtraction method wordt gebruikt. Binnen één dag krijgt de patiënt alle onderzoeken benodigd voor de diagnose. Daarnaast wordt er een behandelplan besproken. Discussie: Allereerst zou de work ow van het UMCG beter in kaart gebracht kunnen worden. Daarnaast zijn de gevoerde gesprekken in het UMCG en de andere instellingen afhankelijk van onze eigen interpretatie. Het advies kan worden geoptimaliseerd zodra er meer gegevens zijn over bijvoorbeeld het aantal patënten dat voor een cardiostraat in aanmerking komt. Daarnaast is er nog weinig literatuur gevonden betreffende de rapid dual injection.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
UMCG, Groningen, Nederland
Faculty:TNW: Science and Technology
Subject:44 medicine
Programme:Technical Medicine BSc (50033)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/67541
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page