University of Twente Student Theses

Login

Volg uw hart: welke zorg kiest u? : Keuzes en ervaringen van patiënten met verdenking op acuut coronair syndroom in de acute zorgketen in Twente en Oost-Achterhoek

Kroes, A. and Kuipers, H.A. and Ouwerkerk, E.C. (2015) Volg uw hart: welke zorg kiest u? : Keuzes en ervaringen van patiënten met verdenking op acuut coronair syndroom in de acute zorgketen in Twente en Oost-Achterhoek.

[img] PDF
1MB
Abstract:Het acuut coronair syndroom (ACS) is een hartaandoening die in de meeste gavallen ontstaat door een acute afname of blokkade van de coronaire doorbloeding. Dit wordt veroorzaakt door een losgekomen plaque of erosie waardoor het bloedvat afgesloten wordt en er zuurstoftekort ontstaat. Dit zuurstoftekort heeft gevolgen voor het gehele lichaam en zorgt voor verschillende klachten die kunnen leiden tot de dood. Het zorgproces voor mensen met ACS is in eerste instantie gericht op de acute fase van het ziekteproces. Deze fase is gericht op het voorkomen van progressieve schade. Dit zorgproces is in Twente en Oost-Achterhoek georganiseerd in de acute zorgketen. De acute zorgketen bestaat uit zes zorgverleners, te weten de huisarts, huisartsenpost (HAP), meldkamer ambulancezorg (MKA), spoedeisende hulp (SEH), Eerste Hart Hulp (EHH) en Coronary Care Unit (CCU). De doorstroomtijd in de totale keten hangt samen met keuzes die de patiënt maakt - het al dan niet inschakelen van medische hulp - en hangt af van het soort keten dat de patiënt doorloopt. Wanneer de patiënt klachten ervaart, zal deze de klachten beoordelen en aan de hand van deze beoordeling contact zoeken met een van de zorgverleners uit de keten. Door middel van dit onderzoek zijn inzichten verkregen in de determinanten die van invloed zijn op het keuzeproces met betrekking tot het kieze nvan de keteningang bij patiënten met verdenking op ACS en hun ervaring met de acute zorgketen, er zijn echter ook een aantal beperkingen. Dit betreft beperkingen in de onderzoekspopulatie, doordat er sprake zou kunnen zijn van een seleciabias en door de afwezigheid van de mening van patiënten die tijdig niet contact op hebben genomen met een zorgverlener en daardoor aan de gevolgen van ACS zijn overleden. Ook zijn er beperkingen in de verkregen data door de aard van het onderzoeksmiddel, te weten interviews. Deze vorm van dataverzameling kan leiden tot een interviewerbias, respondentbias, en situationele bias, door middel van het vooraf structureren van de interviews is echter getracht dit effect zo veel mogelijk te verminderen. Op basis van de verkregen kennis en inzichten wordt geadviseerd om op basis van de opgestelde vragenlijst een vervolgonderzoek in te zetten, opdat dit op een grotere schaal kan worden getoetst. Wanneer de resultaten van het vervolgonderzoek overeen komen met de uitkomsten van dit onderzoek, wordt geadviseerd om preventieve voorlichting met betrekking tot de bewustwording van het eigen risico omtrent hartklachten bij de huisarts in te voeren en de communicatie rondom de behandeling te verbeteren.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:02 science and culture in general
Programme:Health Sciences BSc (56553)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/67583
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page