University of Twente Student Theses

Login

Ervaringen met antipsychotica gebruik bij thuiswonende ouderen met dementie : ervaringen van een mantelzorger, huisartsen en thuiszorgprofessionals met antipsychotica gebruik bij thuiswonende ouderen met dementie

Bruijs, Jutine J.I.M. and Geel, Emma J. Van and Hoveling, Liza A. (2015) Ervaringen met antipsychotica gebruik bij thuiswonende ouderen met dementie : ervaringen van een mantelzorger, huisartsen en thuiszorgprofessionals met antipsychotica gebruik bij thuiswonende ouderen met dementie.

[img] PDF
1MB
Abstract:Doelstelling: Er staat een hoge druk op thuiszorgprofessionals die de zorg hebben voor demente patiënten met gedragsproblemen. Wat de beste oplossing is voor patiënten met gedragsproblemen wordt niet duidelijk uit de grote hoeveelheid richtlijnen die hiervoor zijn opgesteld. Uit onderzoek is gebleken dat er te veel en te vaak naar antipsychotica wordt gegrepen bij gedragsproblemen, dit is echter voornamelijk onderzocht in verzorgingstehuizen en niet in de thuissituatie. Dit onderzoek kijkt naar het gebruik van antipsychotica bij gedragsproblemen in de thuiszorg. Hierbij wordt gekeken naar de ervaringen van betrokkenen met antipsychotica bij thuiswonende demente ouderen. Onderzoeksopzet: Er is een ongestructureerd diepte interview met afvinkmodel afgenomen bij drie verschillende (hoofd)groepen die te maken hebben met de doelgroep thuiswonende demente ouderen. Deze drie hoofdgroepen zijn mantelzorger, huisartsen en thuiszorgprofessionals. Methoden: Door middel van E-mail contact zijn huisartsen benaderd en is er met verschillende thuiszorginstanties contact gelegd welke vervolgens zelf kandidaten aanleverden voor het onderzoek. De mantelzorger is via een bezoek aan het Alzheimer Café in Enschede benaderd voor het onderzoek. Hierbij zijn alle mensen door de drie verschillende onderzoekers geïnterviewd waarna de uitkomsten zijn getranscribeerd en gecodeerd om zo een overzicht te kunnen krijgen. Resultaten: De mantelzorger vindt dat het antipsychotica gebruik en alles daar omheen goed is verlopen, zij had echter meer informatie willen hebben over bijwerkingen. Huisartsen schrijven antipsychotica volgens de geldende richtlijnen voor en controleren de patiënten ook wanneer zij dit hebben voorgeschreven op eventuele problemen. De thuiszorgprofessionals vinden dat er adequaat wordt gehandeld wat betreft de medicatie, en dat die alleen wordt voorgeschreven wanneer dit ook echt nodig is volgens alle betrokkenen. Conclusie: Er worden nauwelijks antipsychotica voorgeschreven in de thuissituatie, de algemene opinie over gebruik van antipsychotica is dat het tot een minimum beperkt moet blijven. Antipsychotica zijn op de juiste manier voorgeschreven en waren in die situatie nodig volgens alle betrokkenen. De antipsychotica deden in deze situaties dan ook wat ermee beoogd was, namelijk het rustiger krijgen van de patiënt en het wegnemen van een delier.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:44 medicine, 70 social sciences in general
Programme:Health Sciences BSc (56553)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/67615
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page