University of Twente Student Theses

Login

Proactieve palliatieve zorgplanning bij oncologiepatiënten in Twente.

Keizer, J. and Kouwert, M.J. (2015) Proactieve palliatieve zorgplanning bij oncologiepatiënten in Twente.

[img] PDF
4MB
Abstract:Proactieve palliatieve zorgplanning (PPZ) heeft de belofte de palliatieve zorg te verbeteren, maar over de definitie en de praktische invulling ervan blijkt nog geen consensus te bestaan. Het doel van deze bachelor opdracht is om te komen tot een algemene definitie en een overzicht van hoe (kwaliteitsmeting van) PPZ op dit moment in Twente wordt vormgegeven, met een bijbehorend verbeterplan. Hiermee richt dit onderzoek zich op de organisatorische kant van zorg voor oncologiepatiënten. Met patiënten en naasten is dus niet gesproken. Methode/design: In dit multidisciplinaire, observationele onderzoek is data verkregen door middel van 26 semigestructureerde interviews met diverse Twentse zorgverleners. Het onderzoek omvat een klein deel retrospectief casus dossier onderzoek in geanonimiseerde dossiers. Conclusie: De definitie van PPZ, op basis van de literatuur en de input van actoren luidt: “Proactieve palliatieve zorgplanning omvat het anticiperen op toekomstige zorg in het geval van een ongeneeslijke (progressieve) ziekte door het continue afstemmingsproces tussen individuen en zorgverleners en tussen zorgverleners onderling over beslissingen, wensen, doelen en voorkeuren van de patiënt en zijn naasten met betrekking tot de vier dimensies van palliatieve zorg.” PPZ staat nog in de kinderschoenen in Twente. Er is veelal sprake van een individuele aanpak door betrokken zorgverleners; een structurele aanpak of protocol is er nog niet. Huidige PPZ voorzieningen in Twente worden als zeer positief ervaren en als bevorderend voor verdere ontwikkeling van PPZ. Er lopen echter ook veel van deze initiatieven/overlegvormen door elkaar en/of langs elkaar heen. Concrete aanbevelingen omvatten: 1) meer scholing en training vanuit de netwerken palliatieve zorg; 2) meer uitwisseling via het EPD; 3) voortzetting en verbinding huidige initiatieven en 4) stimuleren van verbeterde communicatie en interdisciplinaire samenwerking. Kwantitatieve kwaliteitsbewaking van PPZ is op dit moment niet aanwezig en ook nog niet wenselijk. Informele evaluatie moet worden gestimuleerd en hiervoor zijn twee kleine sets vragen geformuleerd.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:44 medicine, 70 social sciences in general
Programme:Health Sciences BSc (56553)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/67706
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page