University of Twente Student Theses

Login

Akoestische levitatie

Appeven, Louis van and Voorde, Sophie ten (2015) Akoestische levitatie.

[img] PDF
5MB
Abstract:Het doel van dit onderzoek is om een akoestische levitator te vervaardigen die genoeg kracht levert om druppels te laten zweven. Een akoestische levitator is een opstelling waarin geluid wordt gebruikt om de kracht te leveren die hiervoor nodig is. Eerst wordt een berekening gedaan om te kijken of een akoestische levitator er inderdaad voor kan zorgen dat druppeloscillaties beter in beeld gebracht kunnen worden. Dit is te vinden in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 wordt nader uitgelegd hoe een akoestische levitator werkt en dat er een staande golf nodig is om voorwerpen te kunnen laten zweven. Hoofdstuk 4 en 5 gaan over de theorie achter een akoestische levitator. In hoofdstuk 4 wordt uitgelegd wat geluid precies is en hoe een staande golf gevormd kan worden. Vervolgens volgt in hoofdstuk 5 een uitwerking van de kracht die een druppel ondervindt als gevolg van de staande golf in een akoestische levitator. Uiteindelijk zijn er tijdens het bouwen van de opstelling op verschillende punten verbeteringen doorgevoerd. Deze verbeteringen en de reden om ze door te voeren staan in hoofdstuk 6. De meeste van deze verbeteringen zijn er op gericht om de kracht die werkt op een voorwerp in de staande golf te vergroten. Er zijn verschillende experimenten gedaan om bepaalde eigenschappen van de opstelling te onderzoeken en ook om te kijken of de verbeteringen daadwerkelijk de kracht op de gebruikte testmassa vergrootten. Deze expe- rimenten en de resultaten die daaruit zijn verkregen worden gepresenteerd in hoofdstuk 7. Ook staan hierin enkele afbeeldingen die gemaakt zijn met de definitieve opstelling, waarmee het mogelijk is om een druppel te laten zweven. De bijbehorende conclusies worden uitgewerkt in hoofdstuk 8 en in hoofdstuk 9 staat een discussie over de gebruikte opstellingen en de resultaten. Er wordt afgesloten met een hoofdstuk waarin verschillende aanbevelingen worden gedaan. Deze aanbevelingen zouden er voor kunnen zorgen dat de opstelling stabieler wordt en eenvoudiger in gebruik.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:TNW: Science and Technology
Subject:33 physics
Programme:Applied Physics BSc (56962)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/67757
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page