University of Twente Student Theses

Login

Voorstel tot verbetering van de postverwerking bij de Service Desk in gebouw de Horst

Lotterman, T. (2015) Voorstel tot verbetering van de postverwerking bij de Service Desk in gebouw de Horst.

[img] PDF
3MB
Abstract:Deze afstuuropdracht is uitgevoerd bij het Facilitair Bedrijf de Horst, verbonden aan de Universiteit Twente, voor de bachelor Industrieel Ontwerpen aan de Universiteit Twente. Het Facilitair Bedrijf verleent meerdere diensten op de universiteitscampus, waarvan het onderhouden van gebouwen één is. Omdat de Service Desk in het gebouw de Horst aan vernieuwing toe is, is er de vraag om een voorstel te doen tot verbetering van het postverwerkingsproces. Om een duidelijk beeld te krijgen van waar de Service Desk (SD) zich bevind binnen de posstroom, is deze stroom in kaart gebracht. Daaruit blijkt dat de SD de belangrijkste schakel binnen de poststroom is. Daarom is er ook gekeken naar de verschillende stakeholders en zijn hun belangen omgezet in eisen. Daarna is er gekeken naar de huidige werkwijze om vervolgens samen met de twee vaste werknemers een taakanalyse uit te voeren. Hierbij hebben beide werknemers op de taken van de postverwerking op kaartjes geschreven en in chronologische volgorde gelegd. Beiden doen de taken in vrijwel dezelfde volgorde. Tijdens de analyse kwamen er problemen naar voren die vervolgens tijdens een probleemanalyse uitgelegd werden op een assenstelsel. Op de assen staan de importantie om het aan het probleem aan te pakken en de grootte van het probleem. Uit deze analyse volgde dat het volgende moet worden aangepakt: de indeling van de postvakjes, het tillen van de postzak, het vele draaien tussen tafel en postvakjes én de niet actuele medewerkerslijst. Daarnaast is er nog een functieanalyse gedaan, zodat er duidelijkheid kwam over wat de postunit moet doen. Dit is meegenomen in het Programma van Eisen. Om samen met de medewerkers naar een verbeterde situatie te kunnen werken, moeten zij op een andere manier naar hun werkzaamheden kijken. Dit is gedaan door het doen van rollenspellen. Het doel hiervan is om de medewerkers na te laten denken over andere mogelijke werkwijzen die wellicht beter zijn dan de huidige. Uit de rollenspellen volgde dat de postvakjes beter op gebouw kunnen worden ingedeeld en onderverdeeld op alfabetische volgorde van de vakgroepen. De andere input is meegenomen in drie ideerichtingen, uitgewerkt in een storyboard. Door het bespreken van de storyboards en het maken van aanpassingen, ontstond een nieuw idee. Er is gekozen om de postbak op een postkar elektrisch in hoogte verstelbaar te maken. Zo kan de werkhoogte voor iedere werknemer ingesteld worden en hoeven de postzakken niet meer van de kar naar de tafel getild te worden. Naast de kar zal er gebruik gemaakt worden van de al aanwezige Ipad. Met een applicatie op de Ipad zal de medewerkerslijst weergegeven worden. Door de digitalisatie van de lijst, zal deze makkelijk up-to-date te houden zijn.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:20 art studies
Programme:Industrial Design BSc (56955)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/67767
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page