University of Twente Student Theses

Login

Factoren van kwaliteit van leven bij COPD patiënten

Olst, S.P.A. van and Vink, P. de (2015) Factoren van kwaliteit van leven bij COPD patiënten.

[img] PDF
974kB
Abstract:Met behulp van literatuur en professioneel advies is een factorenlijst opgesteld waarin vijftien factoren zijn onderverdeeld in de drie WHO erkende gezondheidsdomeinen; het fysieke domein, het mentale domein en het sociale domein. In juli 2015 zijn vervolgens enquêtes afgenomen bij patiënten uit verschillende ziekenhuizen en huisartsenpraktijken om vast te stellen hoe relevant de factoren zijn die deel uit maakten van de factorenlijst. Enquêtes zijn persoonlijk aangeleverd of opgestuurd via de post en naderhand verzameld via post. De gegevens zijn digitaal ingevoerd en met behulp van de BWS methode is een ranglijst opgesteld waarin de factoren onderling met elkaar kunnen worden vergeleken aan de hand van totaalscores. Resultaten: In totaal hebben 39 respondenten de vragenlijst ingevuld, waarvan 19 man en 19 vrouw en één onbekend (leeftijd M=67,6 Stdev=11,0). De respondenten waren afkomstig uit het Alrijne ziekenhuis uit Leiden, het Gelre ziekenhuis uit Apeldoorn, de huisartsenpost uit Arnhem en de huisartsenpost uit Amersfoort. Van de vijftien geselecteerde factoren kwam de factor ‘Genieten’ naar voren als belangrijkste factor met betrekking tot de kwaliteit van leven met een totale waarde van +63. De factoren ‘Lichaam-/zelfverzorging’ (+42) en ‘Kortademigheid’ (+32) werden als tweede en derde belangrijkste factor verkozen. De factor ‘Lichamelijke invaliditeit’ werd als minst belangrijke factor verkozen met een totale waarde van -44. Het grootste deel van de respondenten (52,6%) was niet op de hoogte van zijn of haar GOLD stadium. Het aantal bekende GOLD stadia was te laag waardoor het niet mogelijk was om de resultaten onder te verdelen per GOLD stadium wat een extern valide representatie zou geven. Tussen mannen en vrouwen waren wel een aantal verschillen waarneembaar. Het belangrijkste verschil is dat de factor ‘Pijn’ door mannen met een negatieve score wordt beoordeeld en door vrouwen met een positieve score. Conclusie: Wanneer getracht wordt om de zorg rondom COPD patiënten te verbeteren door gebruik te maken van een vragenlijst die toegespitst is op zowel ziektespecifieke kenmerken als kenmerken van kwaliteit van leven uit de drie domeinen van kwaliteit van leven (Fysiek, Sociaal en Mentaal) van de WHO worden de factoren ‘Genieten’, ‘Lichaam-/zelfverzorging’, ‘Kortademigheid’, ‘Slaap/rust’, ‘Energie/vitaliteit’, ‘Zelfvertrouwen’ en ‘Recreatie’ sterk gesuggereerd op te nemen aangezien deze factoren positief gewaardeerd worden door patiënten met COPD
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:02 science and culture in general
Programme:Health Sciences BSc (56553)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/67842
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page