University of Twente Student Theses

Login

Samenwerking binnen het CJG van vandaag, met de mogelijkheden voor morgen : een onderzoek naar de ervaringen met het samenwerkingsproces binnen drie Centra voor Jeugd en Gezin.

Juk, B.C. (2015) Samenwerking binnen het CJG van vandaag, met de mogelijkheden voor morgen : een onderzoek naar de ervaringen met het samenwerkingsproces binnen drie Centra voor Jeugd en Gezin.

[img] PDF
3MB
Abstract:Dit onderzoek gaat over de ervaringen met het samenwerkingsproces binnen de netwerkvorm Centrum voor Jeugd en Gezin. Er zijn voor dit onderzoek drie Nederlandse CJG’s geselecteerd op basis van het inwoneraantal van deze gemeenten. Binnen deze CJG’s zijn in totaal negen personen geïnterviewd door de gehele organisatie hiërarchie heen. Met behulp van kwalitatieve semigestructureerde diepte interviews en beleidsdocumenten is dit onderzoek tot stand gekomen. Het onderzoek is gestructureerd door middel van de literatuur van Provan & Kenis (2008) en Thomson & Perry (2006). Er is onderzocht welke typen samenwerkingsvormen de drie CJG’s hanteren en wat de ervaringen van de respondenten met het samenwerkingsproces waren die binnen deze samenwerkingsvormen plaatsvinden. Tot slot is er een vergelijking gemaakt tussen de ervaringen met het samenwerkingsproces van de drie CJG’s. Uit dit onderzoek komt naar voren dat de drie onderzochte CJG’s verschillend zijn vormgegeven. De ervaringen met het samenwerkingsproces zijn gematigd positief en het CJG wordt als een bijzonder concept ervaren. Tussen de drie onderzochte CJG’s zijn een aantal verschillen, maar ook veel overeenkomsten in de ervaringen met het samenwerkingsproces waargenomen. Deze overeenkomsten in ervaringen zijn veelal het gevolg van de transitie van de jeugdzorg en de daarmee gepaarde transformatie van het werkveld.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:88 social and public administration
Programme:Public Administration BSc (56627)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/67955
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page