University of Twente Student Theses

Login

Kwaliteitsbeheersing inkomende delen voor Scania Productions Meppel b.v.

Mulder, J. (2015) Kwaliteitsbeheersing inkomende delen voor Scania Productions Meppel b.v.

Full text not available from this repository.

Full Text Status:Access to this publication is restricted
Abstract:Dit verslag beschrijft een onderzoek dat uitgevoerd is voor Scania Productions Meppel b.v. Scania Meppel eist van haar leveranciers dat deze alleen foutvrije producten leveren. In de praktijk komt het echter geregeld voor dat onderdelen defecten vertonen die leverancier gerelateerd zijn. Doordat Scania de onderdelen bij binnenkomst niet controleert maar gewoon naar productie stuurt, kan zij de kwaliteit van de binnenkomende onderdelen niet beheersen. Alvorens er een ingangscontrole opgezet wordt is het belangrijk te weten of dit invloed heeft op de kwaliteit van het uiteindelijke product, daarom is er de volgende onderzoeks vraag opgesteld: "In hoeverre kan Scania Meppel het percentage no touch van haar proces verhogen door een betere beheersing van de kwaliteit van de inkomende on- derdelen, door eerder bij te sturen?" Om deze vraag te beantwoorden zijn eerst de verschillende variabelen, die invloed hebben op het productieproces, in kaart gebracht. Vervolgens is er een experiment bedacht om een indicatie te krijgen wat de invloed is van de kwaliteit van de ingaande onderdelen op de uitgaande onderdelen. Door de meetbare variabelen constant te houden wordt de variabele 'ingaande kwaliteit' geisoleerd. Door de laatstgenoemde variabele te veranderen, door het experiment, wordt geprobeerd om de invloed van deze variabele te bepalen. De verwachting is dat er een afname van fouten te zien is op de afdeling I&R die minstens deels is te verklaren door het uitgevoerde experiment, dat wil zeggen de kwaliteit van de ingaande onderdelen. Een week lang is tijdens elke ochtendploeg, op de afdeling loading, het experiment uitgevoerd. Dit houdt in dat alle onderdelen visueel geinspecteerd worden. De middagploeg is de controle groep. De gegenereerde data is verzameld en geanalyseerd. De eerste analyse is redelijk grof uitgevoerd, er is niet gecorrigeerd voor eventuele verschillen tussen beide datasets. Het gevonden verschil in deze analyse is minimaal. Hierna zijn de beide datasets vergeleken voor wat betreft aantallen onderdelen en kleuren. Daaruit blijkt dat er in de beide datasets naar verhouding evenveel verschillende typen onderdelen voorkomen maar geen gelijke aantallen kleuren. Daarom is besloten om een analyse te maken op basis van kleuren. Uit deze analyse blijkt dat het experiment zeker zinvol is geweest. Tijdens de inspectie is het percentage no-touch % tegenover % als er niet werd geinspecteerd. Tevens bleek dat vooral kleuren een grote afname van fouten laten zien, dat is te verklaren doordat kleuren, met pigment, relatief doorzichtig zijn. Waardoor ondergrond fouten, maar ook andere fouten, goed zichtbaar zijn. Door het experiment zijn onderdelen met visueel zichtbare ondergrond niet de installatie ingegaan, wat de oorzaak kan zijn van deze vermindering. De voorgestelde oplossing bestaat uit twee delen: Er een steekproefprocedure uitgewerkt aan de hand waarvan Scania de onderdelen op lijn, bij de afdeling loading, kan controleren. De steekproefprocedure is opgebouwd uit verschillende niveau's in combinatie met een inspectie, waarbij per dag (batch) de steekproefomvangen berekend worden. Daarnaast wordt er aanbevolen om de detectie van fouten te verbeteren. Om de detectie te verbeteren wordt aanbevolen om op de beeldschermen van loading aan te geven per onderdeel waar de top drie ondergrondsfouten zicht bevindt zodat de werknemers kunnen voorkomen dat dergelijke onderdelen de installatie ingaan. Daarnaast wordt voorgesteld om op de schermen aan te geven of het onderdeel in een kleur gelakt wordt. Als dat het geval is kan de werknemer het onderdeel nauwkeuriger inspecteren. Hierdoor zal het percentage no-touch nog verder toenemen en kan Scania Productions Meppel b.v. eerder ingrijpen als de kwaliteit van de binnenkomende onderdelen afwijkt van de eis. Tenslotte wordt er aanbevolen om de aanschaf van een systeem, dat zowel de zichtbare als de onzichtbare defecten op een onderdeel kan detecteren, te onderzoeken. Deze investering kan op lange termijn een grote besparing opleveren. Per onderdeel dat vervangen wordt vanwege een leverancier gerelateerd defect wordt, volgens experts binnen Scania, bespaard. Naar schatting kunnen er per week onderdelen met zichtbare ondergrondsfouten gedetecteerd worden wat leidt tot een besparing van per week. Op basis van deze potentiele besparing is een investering in een duur systeem niet onzinnig, vooral ook omdat een dergelijk systeem ook de onzichtbare defecten detecteerd waardoor de besparing hoger uitvalt. Hans
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Industrial Engineering and Management BSc (56994)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/67957
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page