University of Twente Student Theses

Login

Evaluatie van medische technologie

Maanen, L.M.J. van (2015) Evaluatie van medische technologie.

[img] PDF
1MB
Abstract:Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) heeft de wens om systematisch te evalueren of nieuw aangeschafte medische apparatuur voldoet aan verwachtingen en vooropgestelde eisen. Tevens vraag onder andere het Convenant om een periodiek evaluatieplan bij elke nieuw aangeschafte medische technologie. ZGT doet op het moment wel evaluaties, maar mist nog een systematisch evaluatieplan dat volgens een vaste methodiek uit te voeren is. Het doel van het onderzoek is het ontwerpen van een evaluatieplan dat een systematische, multidisciplinaire beoordeling kan geven van nieuw aangeschafte medische technologie. Voor het ziekenhuis is deze beoordeling waardevol omdat de beoordeling problemen tijdig kan ontdekken. Bij problemen, bijvoorbeeld non-gebruik, kan dan een interventie plaatsvinden om het probleem bij te stellen. Ook geeft de beoordeling ondersteuning bij de besluitvorming over vervanging, uitbreiding of afschrijving. Om een evaluatieplan te kunnen ontwerpen zijn er in dit onderzoek een aantal stappen ondernomen. De huidige praktijk is in kaart gebracht door middel van een analyse van interne documenten en expert interviews. Daaruit zijn ook voor- en nadelen van de huidige evaluatieprocedure naar voren gekomen, deze zijn meegenomen in de ontwikkeling van het evaluatieplan. De volgende stap is het definiëren van de gebieden waarop een medische technologie beoordeeld moeten worden. Dit is gedaan door middel van literatuuronderzoek, waarbij expert interviews zijn gebruikt als aanvulling op deze literatuur. Vervolgens zijn indicatoren gedefinieerd die de gebieden van evaluatie kunnen beoordelen. Bij deze indicatoren zijn standaarden gedefinieerd aan de hand van literatuuronderzoek, die de indicatoren waarderen. Het concept evaluatieplan is uitgetest door middel van een pilot studie. Een evaluatieplan is ontworpen met drie hoofdgebieden, namelijk: een technische, functionele en economische evaluatie. De indicatoren van de technische evaluatie zijn het aantal storingen, de oorzaak van storingen, tijdig preventief onderhoud, juiste onderhoudssticker, voldoen aan technische eisen en de kosten van onderhoud. De indicatoren van de functionele evaluatie zijn: voldoen aan functionele eisen, geschiktheid voor gebruiksdoel, inzet voor gebruiksdoel, frequentie van gebruik, bezettingsgraad, aanwezigheid van gebruiksprotocol, bijdrage aan de kwaliteit van zorg, bijdrage aan de efficiëntie van zorg, complexiteit van gebruik, functionaliteit van de technologie, leergemak, vertrouwen in gebruik, bereidheid te gebruiken, VIM-melding, risicoanalyse en gebruiksbevoegd- en bekwaamheid. De indicatoren van de economische evaluatie zijn: kostenanalyse, kosten-batenanalyse en total cost of ownership. Uit de pilot blijkt dat het evaluatieplan informatie geeft over de benutting van de technologie, en voorkomende problemen identificeert. De evaluatie geeft de bedoelde informatie op vrijwel alle aspecten, maar ontbrekende gegevens bij de economische evaluatie zorgen ervoor dat de kostenanalyse deels gebaseerd is op schattingen en de kwantitatieve kosten-batenanalyse niet compleet uitvoerbaar is. Op deze gebieden is verbetering nodig, zodat de evaluatie een complete beoordeling van de technologie kan geven op alle gebieden van evaluatie en inzicht geeft in het succes van de investering. Uit de pilot is naar voren gekomen dat het evaluatieplan een systematische, overzichtelijke beoordeling geeft van medische technologie. De tijdsinvestering in de evaluatie is acceptabel geacht. Bij het controleren van de compleetheid van het evaluatieplan door de experts is één missende indicator gedefinieerd. Verbeteringen liggen in de uitvoering van de evaluatie en de beschikbaarheid van informatie. Er zijn een aantal tijdbesparende verbeteringen gedefinieerd: het beschikbaar maken van de factuur in Ultimo, het inventariseren van de VIM-meldingen aan de hand van het inventarisnummer en het verplicht stellen van het invoeren van bepaalde informatie in Ultimo. Daarnaast zijn er twee verbeteringen gedefinieerd betreffende het beschikbaar maken van informatie. Allereerst moet informatie over de kosten beter beschikbaar worden gemaakt door de RVE/financiële afdeling. Ten tweede moet informatie over de baten beschikbaar en wanneer nodig gekwantificeerd aan te leveren zijn door de RVE. Wanneer deze aanbevelingen doorgevoerd worden ontstaat een evaluatieplan met een acceptabele tijdsinvestering, waarbij alle relevante informatie beschikbaar is en wat een goede complete beoordeling geeft van een medische technologie waardoor ZGT nodige interventies uit kan voeren en de beoordeling kan gebruiken als ondersteuning bij beslissingen die over het vervangen of afschrijven van de technologie gemaakt moeten worden.
Item Type:Essay (Master)
Clients:
Ziekenhuisgroep Twente
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Health Sciences MSc (66851)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/67965
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page