University of Twente Student Theses

Login

Diagnosing and changing organizational culture to meet the necessary conditions for implementing the lead user method

Abbink, Jurjen (2015) Diagnosing and changing organizational culture to meet the necessary conditions for implementing the lead user method.

[img] PDF
5MB
Abstract:Een gestructureerde manier om aan nieuwe informatie te komen en deze te gebruiken voor de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten is de Lead User Methode ontwikkeld. Lead Users zijn mensen of organisaties die een probleem ondervinden in hun expertise of vanuit hobby of sport en daarnaast ook het initiatief hebben om dit probleem op te lossen en er zelf op vooruit te gaan, maar ook bereid zijn samen te werken met andere Lead Users en de organisatie om tot nieuwe concepten te komen. Met een multidisciplinaire team binnen de organisatie moet een traject van vijf fasen worden doorlopen. Van het vaststellen van de doelmarkt en het projectdoel tot het selecteren van de Lead Users en het organiseren van een workshop. Het doel van deze vierde fase is het bedenken van nieuwe concepten die een toegevoegde waarde kunnen hebben voor de organisatie. De laatste stap (volgens de Von Hippel, onderdeel van stap 4) onderzoekt of de concepten aansluiten bij de markt behoeften, het kan namelijk voorkomen dat de concepten te revolutionair zijn dat de markt nog niet zo ver is. Onderzoek heeft echter aangetoond dat organisaties die succesvol zijn in het ontwikkelen van radicale innovatie allemaal een dominante adhoc-organisatie cultuur hebben volgens de Brentani (2001). Hieruit is geconcludeerd dat de organisatie cultuur waarschijnlijk de belangrijkste, bepalende factor is voor een organisatie om radicaal te kunnen innoveren. Cameron & Quinn (2006) hebben een model ontwikkeld waarmee de organisatie cultuur gemeten kan worden. Dit model gaat ervan uit dat een organisatie cultuur uit vier cultuurtypen bestaat; Hiërarchie, Familie, Adhoc en Markt. Alle cultuur typen zijn vertegenwoordigt in een organisatie cultuur, echter zijn er vaak één of twee cultuur typen dominant. Het hoofddoel van dit onderzoek is kijken of het Company X een geschikte organisatie is om de Lead User Methode toe te passen voor radicale innovatie. De centrale onderzoeksvraag luidt: “Kan de Lead User Methode bijdragen aan een effectief, ‘front-end’ voor nieuwe service innovatie, binnen het Company X’?” Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden is huidige en de gewenste organisatie cultuur van het Company X in kaart gebracht door middel van een enquête. Hieruit is gebleken dat de huidige dominante organisatie cultuur hiërarchie-cultuur is (38,7 punten). De adhoc-cultuur is derde (17,26 punten). In de gewenste situatie is dit bijna anders om. De adhoc-cultuur (31,53 punten) is flink toegenomen, en de hiërarchie- cultuur(21,68 punten) is flink afgenomen in de gewenste situatie. Om een organisatiecultuur-verandering te initiëren is er een groepssessie gehouden met de afdeling XX om te kijken met welke acties de huidige cultuur kan veranderen in de gewenste cultuur. Hieruit is gekomen dat de collega’s van XX meer toerusting willen omtrent onderwerpen als organisatie cultuur, externe focus ect. Tevens willen de collega’s meer verantwoordelijkheid in de eigen projecten en moeten de bevoegdheden die de werknemers hebben duidelijk zijn. Ook moet er een verschuiving plaatsvinden van een interne focus naar een externe focus als organisatie. Verschillende marketing modellen en concepten zijn aangereikt om radicaal innovatie op te nemen in de strategie van het Company X, hoe marktgeoriënteerd te zijn en tot slot is het koopproces van consumenten behandeld zodat het Company X inzicht krijgt in de principes van het koop gedrag van de markt. De aanbeveling van dit onderzoek luidt dat de Lead User Methode niet direct moet worden toegepast, eerst moet de top van de organisatie radicale innovatie opnemen in de strategie van het Company X. Parallel kan de afdeling XX beginnen met de acties voor de cultuurverandering concreet en meetbaar te maken en te implementeren.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration MSc (60644)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/68017
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page