University of Twente Student Theses

Login

Democratische verankering van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden : een vergelijkend onderzoek tussen Nederland en Zwitserland (kanton Zürich)

Elhorst, E.A. (2015) Democratische verankering van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden : een vergelijkend onderzoek tussen Nederland en Zwitserland (kanton Zürich).

[img] PDF
1MB
Abstract:Dit onderzoek richt zich op de verankering van democratische waarden binnen intergemeentelijke samenwerkingsverbanden in Nederland en Zwitserland (kanton Zürich). De centrale onderzoeksvraag luidt als volgt: ‘Op welke wijze zijn tussen 2012 en 2014 in Nederland en Zwitserland democratische waarden als sturing, controle en verantwoording van gemeentelijke samenwerkingsverbanden formeel verankerd en wat zijn de belangrijkste verschillen tussen Nederland en Zwitserland?’. Om een helder antwoord te krijgen op deze vraag zijn binnen Nederland en Zwitserland een aantal samenwerkingsverbanden geselecteerd. Bij de selectie van deze samenwerkingsverbanden is gekeken naar de grootte van de samenwerkingsverbanden. Daarnaast is bij de selectie van de samenwerkingsverbanden binnen Nederland gekeken naar de mate van homogeniteit, dit geldt niet voor Zwitserland omdat gemeenten hier gemiddeld een kleinere omvang dan in Nederland kennen. Hierdoor is het niet realistisch om dezelfde maatstaven voor de indeling homogeen-heterogeen aan te houden binnen Zwitserland, dit aspect is bij het selecteren van de samenwerkingsverbanden dan ook niet meegenomen. Met homogeniteit wordt bedoeld in welke mate de deelnemende gemeenten van elkaar verschillen als het gaat om hun inwonertal. Voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag is gebruik gemaakt van een documentenanalyse. Een literatuurstudie heeft de nodige kernconcepten opgeleverd die gebruikt kunnen worden om de democratische verankering binnen intergemeentelijke samenwerkingsverbanden vast te stellen. Dit zijn de concepten: samenstelling van bestuursorganen, sturing, controle, verantwoording en burgerparticipatie. Ook is een criteriatabel opgesteld aan de hand van deze literatuurstudie. Deze tabel wordt in delen gepresenteerd. De tabel bevat vragen die per case langs worden gelopen. De democratische verankering van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden is in Zwitserland beter, of in ieder geval in gevorderde vorm doorgevoerd, dan in Nederland. De hier onderstaande aanbevelingen zijn geformuleerd naar aanleiding van de uitwerking van de analyses van beide landen. Aanbeveling 1: Naast vertegenwoordiger gemeenteraad een andere vertegenwoordiger, bv. een burger (directe sturing). Aanbeveling 2: Op regionaal niveau RPK. Aanbeveling 3: Gemeenteraden zelf laten controleren. Aanbeveling 4: Het instellen van een ‘Anfragerecht’ voor burgers. Dit houdt in dat burgers inlichtingen krijgen en dat zij de mogelijkheid hebben tot het stellen van vragen. Alles bezien kan worden geconcludeerd dat de democratische verankering van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden in Zwitserland (kanton Zürich) beter is dan in Nederland. Om dit te verbeteren zullen er een aantal stappen moeten worden gemaakt, in de vorm van de hierboven genoemde aanbevelingen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:88 social and public administration, 89 political science
Programme:Management Society and Technology BSc (56654)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/68031
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page