University of Twente Student Theses

Login

Sturen op studiesucces, of toch niet? : een analyse van beleidsmaatregelen die bedoeld zijn om studiesucces te verhogen.

Haarman, E.S. (2015) Sturen op studiesucces, of toch niet? : een analyse van beleidsmaatregelen die bedoeld zijn om studiesucces te verhogen.

[img] PDF
1MB
Abstract:In dit onderzoek is een antwoord gezocht op de volgende hoofdvraag: op welke, in de literatuur genoemde, factoren en kenmerken van studiesucces sluit het overheidsbeleid, bedoeld om studiesucces te bevorderen, aan? Het onderzoek is gedaan, omdat volgens critici het huidige overheidsbeleid niet gericht is op alle factoren en kenmerken van studiesucces. Volgens hen stuurt de overheid op rendement. Daarom wordt in dit onderzoek een overzicht gemaakt waaruit duidelijk wordt of (1) het overheidsbeleid de kenmerken en factoren (niet) mee neemt in het beleid, (2) het overheidsbeleid op de ene kenmerken en factoren meer focust dan op de andere en of (3) er in het beleid ook contradicties te vinden zijn. Het onderzoek is gedaan op basis van een literatuuronderzoek. Zo zijn allereerst de kenmerken van de definitie van studiesucces opgezocht. Aangezien er niet een eenduidige definitie van studiesucces is, zijn alle in de literatuur gevonden kenmerken meegenomen in het onderzoek. Daarna is een lijst opgesteld met factoren die studiesucces zouden beïnvloeden. Verondersteld wordt dat hoe meer kenmerken en factoren worden afgedekt door het overheidsbeleid hoe hoger het studiesucces zal zijn. Vervolgens zijn alle beleidsmaatregelen die de overheid vanaf 2007 invoerde, ter bevordering van studiesucces, opgezocht. Door de doelen en middelen van deze maatregelen op te zoeken kon bepaald worden op welke kenmerken en factoren het overheidsbeleid zich richt en of er al dan niet concrete plannen waren om op die kenmerken en factoren in te spelen. Uit het literatuuronderzoek volgen twee evaluatietabellen waarin de beleidsmaatregelen tegen zowel de kenmerken als de factoren afgezet worden. In deze twee tabellen is de dekking van de kenmerken en factoren te zien evenals de focus op bepaalde kenmerken en factoren en de contradicties in het beleid. Hieruit volgt de conclusie dat de overheid wat kenmerken betreft erop stuurt om de uitval onder studenten omlaag te krijgen, de studietijd te verkorten, de excellentie te verhogen, de doorstoom te bevorderen en te zorgen voor een (passende) baankans. De focus ligt echter op het omlaag brengen van de uitval en het verkorten van de studietijd. De overheid stuurt niet op de persoonlijke vorming van de student en hogere cijfers. Bij de factoren stuurt de overheid voornamelijk op selectie en docent kwaliteit. Ook op de factoren etniciteit, voortaject, studiecultuur, voorlichting, studiebegeleiding en leeromgeving wordt gestuurd. De factoren geslacht en sociaal-economische middelen worden echter niet genoemd in het overheidsbeleid.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:89 political science
Programme:Management Society and Technology BSc (56654)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/68032
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page