University of Twente Student Theses

Login

@Gemeenteraadslid : een analyse van de acceptatie en het gebruik van social media onder Nederlandse gemeenteraadsleden op basis van een aangepast UTAUT model

Beens, M.J. (2015) @Gemeenteraadslid : een analyse van de acceptatie en het gebruik van social media onder Nederlandse gemeenteraadsleden op basis van een aangepast UTAUT model.

[img] PDF
4MB
Abstract:Het doel van dit onderzoek is om vast te stellen welke factoren van invloed zijn op de acceptatie en het gebruik van Social Media onder Nederlandse gemeenteraadsleden om met burgers in contact te komen. Er is een online vragenlijst opgesteld waarvoor alle gemeenteraadsleden in Nederland zijn uitgenodigd. 2.125 van de 9.077 raadsleden heeft uiteindelijk meegewerkt aan het onderzoek. Er is gebruik gemaakt van het UTAUT-model (Venkatesh, Morris, Davis, & Davis, 2003) welke is aangepast voor toepassing binnen dit onderzoek. In het aangepaste UTAUT-model vormen de indicatoren Performance Expectancy, Effort Expectancy, Social Influence en Facilitating Conditions de onafhankelijke variabelen die de variantie binnen de afhankelijke variabele, gevormd door de indicator Use Behavior zo goed mogelijk trachten te verklaren. Geslacht en leeftijd vormen moderatoren op de hoofdeffecten van PE, EE, SI en FC ten opzichte van UB. Na analyse van afzonderlijke regressiemodellen voor mannelijke, vrouwelijke, jonge en oude respondenten is een volledig regressiemodel inclusief interactie-effecten tussen de indicatoren PE, EE, SI en FC en hun moderatoren opgesteld. De resultaten van dit regressiemodel laat zien dat de indicatoren PE, EE en SI inderdaad significant van invloed zijn op het gebruik van social media door raadsleden.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:70 social sciences in general, 88 social and public administration
Programme:Management Society and Technology BSc (56654)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/68033
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page