University of Twente Student Theses

Login

Functieanalyse PriceXD. Een onderzoek naar het stedelijk waterbeheermodel PriceXD

Krol, M.D. (2015) Functieanalyse PriceXD. Een onderzoek naar het stedelijk waterbeheermodel PriceXD.

[img] PDF
2MB
[img] PDF
237kB
Abstract:PriceXD is een stedelijk waterbeheer model dat is ontwikkeld door professor R. Price. Het 2D model is ontworpen voor modellering van de waterstromen over maaiveld in stedelijk gebied. Het model is recent uitgebreid en verbeterd met als doel het model beter en breder inzetbaar te maken in de praktijk. Tijdens zijn Bachelor Eindopdracht heeft Martijn Krol de werking van het model gedocumenteerd en de laatst toegevoegde functionaliteiten getest. In zijn rapport doet hij verslag van hoe hij deze nieuwe functionaliteiten heeft onderzocht en wat zijn bevindingen en aanbevelingen zijn. In stedelijk gebied zijn veel kleinschalige details aanwezig die de stroming over maaiveld beïnvloeden. Dit maakt het wenselijk om met een zo gedetailleerd mogelijk 2D model te rekenen. Fijnmazige rekenrasters leiden echter tot sterk toenemende rekentijden in 2D mo-dellen. Om het model werkbaar te houden is opschaling daarom noodzakelijk. Voor Pri-ceXD is een unieke methode van opschaling ontwikkeld. De pre-processingtool GeoGEN bewerkt de benodigde geografische data voor zodat een relatief hoog detailniveau wordt behouden terwijl er toch veel winst wordt geboekt op het gebied van de rekentijd. PriceXD rekent vervolgens een bui door met een grof hoogtemodel dat kenmerken heeft meegekre-gen van de oorspronkelijke, fijnere brongegevens. De rekenkundige kern van PriceXD is het oplossen van de ondiepwatervergelijkingen aan de hand van het schema van MacCormack. Daarnaast bepaalt het model zijn eigen tijdstap, door er voor te zorgen dat er altijd aan het CFL-criterium wordt voldaan. De belangrijkste mogelijkheden van uitstroom uit het modeldomein zijn infiltratie (afhankelijk van het land-gebruik) en de in de laatste versie toegevoegde apart te definiëren straatkolken waarmee het model offline kan worden gekoppeld aan een rioleringsmodel. De werking van de straatkolken zijn in voorliggend onderzoek getest. Hierbij zijn een aan-tal verbeteringen voorgesteld die in de testversie nog niet naar behoren werkte. Zo bleek de locatiebepaling van straatkolken tijdens de opschaling nog niet correct te zijn. Naast het testen is een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd. Hiervoor is gebruik gemaakt van een bestaand model van een deel van gemeente Hoogeveen (Fig. 1). Tijdens de gevoelig-heidsanalyse is geconstateerd dat een groot deel van het landgebruik in stedelijk gebied het type ‘overig’ heeft. Hierdoor is het model gevoelig voor de keuze van de infiltratiewaarde van dit type, terwijl die infiltratiewaarde inherent aan het type onzeker is. Dit is belangrijke informatie voor de kalibratie. De conclusie van het onderzoek is dat de nieuwe versie van PriceXD potentieel een grote verbetering is door de toevoeging van straatkolken, maar nu nog onvoldoende goed werkt. Na verwerking van de testresultaten kan deze versie goed worden benut om waterover-lastlocaties in stedelijk gebied nog beter te simuleren.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/68107
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page