University of Twente Student Theses

Login

Natuur, well-being en vorm : onderzoek naar het toepassen van vorm-gerelateerde kenmerken uit de natuur binnen productontwerpen

Vos, N. (2015) Natuur, well-being en vorm : onderzoek naar het toepassen van vorm-gerelateerde kenmerken uit de natuur binnen productontwerpen.

[img] PDF
6MB
Abstract:Natuur en well-being worden vaak samen genoemd en het is algemeen bekend dat de natuur een positief effect heeft op de well-being. Waarom dit zo is, is echter vaak nog onduidelijk. Wel wordt veel gebruik gemaakt van dit positieve effect, vooral in omgevingen die wel een extra ‘well-being boost’ kunnen gebruiken zoals in dit geval een werkplek. De natuur wordt hier naar binnen gehaald in één op één kopiën als planten en natuurfoto’s, maar ook abstracter toegepast in vorm- en kleurgebruik. De natuur dient als inspiratie voor vele producten en omgevingen, de mens is duidelijk gefascineerd door de natuur. De vraag blijft dan: “waarom?”. Waarom passen we de natuur graag toe en waarom heeft dit een positief effect op onze well-being? Om deze vraag te beantwoorden zal worden gekeken naar de manier waarop wij de natuur visueel en tactiel waarnemen. Er zal worden onderzocht hoe wij natuur herkennen en welke visuele en tactiele kenmerken hiervoor het belangrijkst zijn. Vervolgens wordt gekeken in hoeverre de natuur kan worden geabstraheerd zodat deze nog herkenbaar is, ofwel welke visuele en tactiele kenmerken bepalend zijn voor de herkenbaarheid. Hiervoor wordt boomschors als casestudy gebruikt, omdat natuur een te breed begrip is om in zijn geheel te onderzoeken. Deze bepalende kenmerken worden samengevoegd in een basisvorm welke visuele en tactiele bepalende kenmerken van boomschors bezit. De basisvorm dient als richtlijn voor ontwerpers, waar deze kenmerken vast staan en andere kenmerk vrij kunnen worden gekozen. Ook is de basisvorm breed toepasbaar in veel verschillende nieuwe en bestaande producten op de werkvloer. Een korte test met de basisvorm zal uitwijzen in welke mate men de toegevoegde waarde ervan in ziet. Ook zal worden gekeken naar de beoogde positieve effecten op de well-being en hoe deze kunnen worden gerealiseerd. Afsluitend wordt gekeken naar aanbevelingen voor toekomstig onderzoek om de well-being effecten te testen door middel van prototypes.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:21 art forms
Programme:Industrial Design BSc (56955)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/68131
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page