University of Twente Student Theses

Login

Een zoektocht naar de werkzame mechanismen van een positieve psychologische interventie: Het broaden-effect in de drie goede dingen interventie

Langer, Meike (2015) Een zoektocht naar de werkzame mechanismen van een positieve psychologische interventie: Het broaden-effect in de drie goede dingen interventie.

[img] PDF
1MB
Abstract:Achtergrond: Tot nu toe staat er weinig bekend over de werkzame mechanismen van interventies in het kader van de positieve psychologie. Uit deze redenen is in dit onderzoek één interventie onder de loep genomen. Bij de drie goede dingen interventie noteren deelnemers dagelijks drie goede dingen die ze hebben ervaren. Om de werkzame mechanismen achter de drie goede dingen interventie te identificeren, werd gebruik gemaakt van het broaden-effect uit de broaden-and-build theorie. Het effect stelt dat het ervaren van positieve emoties tot een verbreding van aandacht, cognitie en handelen leidt. Hiervoor worden de antwoorden van de respondenten per meetmoment aan de categorieën aandacht, cognitie en handelen toegewezen. Verwacht wordt, dat de antwoorden met toename van meetmomenten op meer categorieën te verdelen zijn dan aan het begin van de interventie. Methoden: Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van een bestaande dataset, verzameld door studenten van de universiteit Twente in het jaar 2014. De respondenten volgden de drie goede dingen interventie dagelijks voor zeven dagen op een online webpagina. Resultaten: De statistische analyses vond dat de antwoorden van de respondenten gemiddeld in meer dan twee categorieën te verdelen waren. Het aantal gebruikte woorden door de respondenten nam tijdens de interventie significant af. Tussen het aantal gebruikte woorden en de broaden-variabele is een positieve correlatie gevonden. Daarnaast is geen correlatie gevonden tussen de broaden-variabele en de variatie gerapporteerde positieve emoties. Gedurende de interventie veranderde de variatie aan positieve emoties niet significant. Tenslotte is er ook geen correlatie tussen het aantal gebruikte woorden en de variatie aan positieve emoties gevonden. Conclusie: Het broaden-effect was vanaf het eerste meetmoment aanwezig. Daarom is het broaden-effect als werkzame mechanisme achter de drie goede dingen interventie geïdentificeerd. Het aantal woorden nam, tegen de verwachting, af. Vervolgonderzoek zou na kunnen gaan of het effectiever uitvoeren van de interventie tot een afname van het aantal gebruikte woorden heeft geleid.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology MSc (66604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/68188
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page