University of Twente Student Theses

Login

De invloed van werkdruk op de motivatie van academici aan de Universiteit Twente

Zeelen, J.S.A. (2015) De invloed van werkdruk op de motivatie van academici aan de Universiteit Twente.

[img] PDF
1MB
Abstract:De afgelopen jaren is het hoger onderwijs in antwoord op veranderingen in de samenleving volop in beweging geweest. Toegenomen studentenaantallen, druk op de publieke uitgaven en andere beleidsprioriteiten bij overheid en universiteiten zijn voorbeelden van veranderingen. Een van de gevolgen van dit soort ontwikkelingen is dat het verwachtingspatroon vanuit de samenleving is toegenomen en het takenpakket van universiteiten, en daarmee van haar medewerkers, is toegenomen.“Mission stretch” is in deze een begrip dat vaak wordt genoemd. Als gevolg hiervan is het goed denkbaar dat de werkdruk van academici flink is toegenomen, wat vervolgens een negatieve invloed kan hebben op de prestaties van de academicus. In dit onderzoek is niet onderzocht of de werkdruk van academici de afgelopen jaren is toegenomen maar is onderzocht hoe werkdruk de motivatie van academici beïnvloedt. Het onderzoek richt zich op de relatie tussen werkdruk en motivatie. De positieve relatie tussen motivatie en prestatie wordt verondersteld en niet nader onderzocht. Een belangrijke theorie over motivatie is ontwikkeld door Deci & Ryan (1985) en heet de ‘Self-Determination Theory’. Uitgangspunt van deze theorie is dat er drie basisbehoeftes zijn waar men aan moet voldoen om gemotiveerd te kunnen zijn. Mochten deze drie basisbehoeften worden ondermijnd door een hoge werkdruk dan zal dat negatieve consequenties hebben voor de motivatie. Dit onderzoek is uitgevoerd door middel van een online vragenlijst die is uitgezet onder academici van de Universiteit Twente, werkzaam bij de faculteit ‘Behavioural, Management and Social Sciences’. De conclusie van het onderzoek is dat werkdruk ervaren door academici van de genoemde faculteit een indirecte invloed heeft op de motivatie. De werkdruk zorgt voor een verlaging van de deze motivatie. Dit indirecte verband tussen werkdruk en motivatie wordt verklaard door de basisbehoefte autonomie. Werkdruk zorgt voor een afname van de autonomie en dat zorgt voor een afname van de motivatie. Aannemende dat er een positieve relatie bestaat tussen motivatie en prestatie wordt geconcludeerd dat de uitbreiding van het takenpakket mogelijkerwijs een negatieve invloed heeft op de prestaties.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:88 social and public administration
Programme:Public Administration BSc (56627)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/68192
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page