University of Twente Student Theses

Login

Verkeersbeheersing op de A12/A50 tussen Grijsoord en Waterberg : een onderzoek naar het beperken van de gevolgen van filevorming op de reistijden op de A12/A50 tussen Grijsoord en Waterberg door het combineren van verkeersbeheersmaatregelen

Ruijter, A.J.F. de (2015) Verkeersbeheersing op de A12/A50 tussen Grijsoord en Waterberg : een onderzoek naar het beperken van de gevolgen van filevorming op de reistijden op de A12/A50 tussen Grijsoord en Waterberg door het combineren van verkeersbeheersmaatregelen.

[img] PDF
4MB
Abstract:In 2016 wordt de verbreding van de A12 tussen Ede en Grijsoord naar 2x3 rijstroken voltooid die mogelijk tot gevolg heeft dat de fileproblematiek zich zal gaan verplaatsen naar het aanliggende wegvak Grijsoord-Waterberg. Dit onderzoek heeft als doel om een aanzet te geven voor de toepassing van maatregelen op het wegvak ter verbetering van zowel de reistijden op als de betrouwbaarheid van het wegvak door het aandragen van een lijst van maatregelen en het voorstellen van een maatregelenpakket. Omdat een structurele uitbreiding van de capaciteit van het wegvak voorlopig geen reële optie is, ligt de focus hierbij op het beter beheersen van de verkeersstromen. De eerste vraag die dit onderzoek moet beantwoorden is of maatregelen eigenlijk wel nodig zijn. In dit onderzoek zijn concrete grenswaarden gegeven die zijn opgesteld door nationale en regionale overheden om objectief te kunnen bepalen wanneer een verkeerssituatie als een probleem wordt beschouwd, en dus of er maatregelen genomen dienen te worden. Uit literatuuronderzoek blijken de indicatoren gemiddelde snelheid, reistijdfactor, betrouwbaarheid, reistijdverlies en I/C-verhoudingen hierbij leidend te zijn. De grenswaarden zijn afkomstig uit verschillende referentiekaders. In dit onderzoek is een duidelijk overzicht van deze grenswaarden gegeven. Vervolgens is de verkeerssituatie op basis van deze indicatoren onderzocht en vergeleken met de grenswaarden, zowel voor de huidige situatie als voor 2030. De verschillende indicatoren tonen aan er in beide gevallen inderdaad sprake is van een fileprobleem die zo goed mogelijk moet worden opgelost. Het onderzoek gaat daarna in op de oorzaken van de filevorming. Uit de analyse blijkt dat zowel structurele als incidentele files een relatief grote bijdrage leveren aan de totale filezwaarte. In de toekomstige situatie zal het eerste type file met name ontstaan bij de huidige taperinvoegingen op het wegvak. Deze files hebben ook gevolgen voor de doorstroming op de omliggende wegvakken. Incidentele files treden met name op specifieke verbindingswegen van knooppunten op. De maatregelen die worden aangedragen richten zich voornamelijk op het oplossen van de fileproblematiek op bovenstaande knelpuntlocaties. Hiervoor is er eerst een uitgebreide groslijst van mogelijk geschikte beheersingsmaatregelen gegeven. Uit deze lijst zijn de beste twaalf maatregelen gekozen op basis van de inzichten van verschillende Rijkswaterstaat experts. Deze maatregelen zijn per locatie tegen elkaar afgewogen en vervolgens gecombineerd tot onderstaand maatregelenpakket. Dit maatregelenpakket geeft een voorbeeld van een geschikte combinatie van maatregelen die de verkeerssituatie tot 2030 zou kunnen verbeteren. Omdat het gedetaileerd bepalen van de effecten van maatregelen geen onderdeel van dit onderzoek uitmaakt, is het mogelijk dat maatregelen uit de selectie van 12 die niet in dit pakket zijn opgenomen toch erg geschikt zijn en daarom moeten worden toegepast. Er wordt daarom aanbevolen om een vervolgonderzoek te doen naar de gedetailleerde effecten van de twaalf beheersingsmaatregelen die in dit onderzoek zijn geselecteerd, en op basis daarvan een keuze te maken voor toepassing van maatregelen op het wegvak Grijsoord-Waterberg.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Rijkswaterstaat, Nederland
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/68259
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page