University of Twente Student Theses

Login

Een kwestie van implementeren : het implementatieproces van het LCI draaiboek MRSA in de openbare gezondheidszorg

Starreveld, E. (2007) Een kwestie van implementeren : het implementatieproces van het LCI draaiboek MRSA in de openbare gezondheidszorg.

[img] PDF
765kB
Abstract:Besmetting met de Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus (afgekort MRSA) kan een bedreiging vormen voor ernstig zieke mensen. In Nederland streeft men daarom naar een beleid dat erop gericht is om te voorkomen dat MRSA zich (te)veel voordoet in Nederlandse zorginstellingen en in de openbare gezondheidszorg. De GGD heeft in haar takenpakket het zorgdragen voor de samenleving, waarbij het onder andere van belang is de verspreiding van MRSA naar de openbare gezondheidszorg zoveel mogelijk te beperken. Om deze rol goed te kunnen uitvoeren wordt gebruik gemaakt van het draaiboek “MRSA in de openbare gezondheidszorg”, waarin richtlijnen zijn opgenomen voor de preventie en bestrijding van MRSA. Dit draaiboek is één van de documenten die door de Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziektenbestrijding (LCI) is ontwikkeld ter preventie van infectieziekten in Nederland. Sinds de ontwikkeling en in gebruikname in 2005 is er nog geen evaluatieonderzoek gedaan naar het functioneren en het gebruik van dit draaiboek bij de GGD’en en de behoeften en motivatie die er is bij de gebruikers. Toch is de vraag welke factoren van invloed zijn op het gebruik van het draaiboek MRSA door lokale GGD’en, interessant om antwoord op te krijgen. Door meer inzicht hierin kunnen draaiboeken, indien wenselijk, gerichter op de doelgroep worden afgestemd. De vraag naar meer inzicht leidde tot de volgende probleemstelling voor het onderzoek: “Welke factoren zijn van invloed op de mate waarin het draaiboek MRSA een structurele plaats heeft gekregen in het functioneren van de GGD, en hoe kan de inbedding van het draaiboek in het functioneren worden verbeterd?”
Item Type:Essay (Master)
Clients:
GGD Nederland
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:05 communication studies
Programme:Communication Studies MSc (60713)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/683
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page