University of Twente Student Theses

Login

Procesoptimalisatie onderhoud/renovatieproject

Berghuis, E. (2015) Procesoptimalisatie onderhoud/renovatieproject.

Full text not available from this repository.

Full Text Status:Access to this publication is restricted
Abstract:Om een gestructureerd onderzoek uit te kunnen voeren is een heldere onderzoeksstrategie vereist. Deze strategie bepaald hoe je tot antwoorden op de onderzoeksvragen komt. De onderzoeksvragen gaan over de Lean-Six Sigma optimalisatiemethodiek, de value stream analyse, de uitkomsten van de casestudie en enquête, om uiteindelijk tot verbetervoorstellen en een eerste aanzet tot een procesduurzaamheidsvisie te creëren. Onderzoeksstrategie Voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag en deelvragen worden verschillende onderzoeksmethoden toegepast:  Literatuurstudie (Lean-Six Sigma, value stream analyse);  Enquête (faalkosten, varianties en procesduurzaamheid);  Casestudie (value stream analyse). Lean-Six Sigma De twee hoofdspeerpunten van de methodiek zijn procesverbeteringen en klanttevredenheid. Procesverbetering wordt behaald door het elimineren van varianties en defecten (faalkosten) en het creëren van flow. Klanttevredenheid kan behaald worden door een snellere aflevering van hogere kwaliteit van het eindproduct. De eerste stap naar procesverbetering en klanttevredenheid is het doorlopen van de stappen van de value stream analyse: 1. Bepaal de scope van het project; 2. Bepaal de functionarissen; 3. Bepaal alle activiteiten binnen deze scope en schat de “First-time-right”, procestijd en hersteltijd per activiteit in; 4. Schat de wachttijden tussen de activiteiten; 5. Probeer activiteiten te elimineren die geen waarde toevoegen; 6. Probeer andere activiteiten waar nodig te versimpelen en te combineren. Case studie en enquête De value stream analyse is toegepast op een onderhoud/renovatieproces van een kasteel. Dit is uniek, omdat in de literatuur Lean-Six Sigma veelal wordt toegepast op nieuwbouw. Om faalkosten en varianties te verminderen zal het gehele bouwproces in kaart gebracht moeten worden om het vervolgens zo efficiënt mogelijk in te kunnen richten. De value stream analyse maakt dit mogelijk. De enquête is uitgezet om een inventarisatie uit te voeren naar veel voorkomende faalkosten en varianties. Hieruit bleek dat er overlap was met de casestudie. Dit maakt dat de verbetervoorstellen breder gedragen worden. Procesduurzaamheid Naast inventarisatie van faalkosten en varianties heeft de enquête ook informatie opgeleverd voor de procesduurzaamheidsvisie. De huidige visie op duurzaamheid in de bouwsector is gericht op een meer milieuvriendelijk eindproduct volgens lage kosten.. Er wordt echter voorbijgegaan aan de verspillingen in het proces. Technieken die hieraan bijdragen zijn ontwikkeld, net als bouwmethoden. Wat dit alles verbindt is het proces hierom heen. Ook het proces moet duurzamer georganiseerd worden en de Lean- Six Sigma methodiek kan hiervoor de oplossing zijn.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/68353
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page