University of Twente Student Theses

Login

Het implementeren van de 21e eeuwse vaardigheden in het speciaal basisonderwijs

Wilbrink, S. (2015) Het implementeren van de 21e eeuwse vaardigheden in het speciaal basisonderwijs.

[img] PDF
796kB
Abstract:Deze bacheloropdracht focust zich op de aandacht voor de 21e eeuwse vaardigheden in het speciaal basisonderwijs en met name de vaardigheden creativiteit, probleemoplossend vermogen en digitale geletterdheid. Er wordt gekeken naar factoren die de implementatie van deze vaardigheden kunnen bevorderen. Een literatuurstudie is uitgevoerd naar de definities van de vaardigheden, waarbij dieper is ingegaan op de drie vaardigheden in kwestie. Tevens is er gekeken naar factoren die het implementeren ervan positief beïnvloeden. SLO heeft de aandacht voor de 21e eeuwse vaardigheden onderzocht in het regulier onderwijs (Thijs, Fisser & Van Der Hoeven, 2014), maar over de rol van de vaardigheden in het Nederlands speciaal basisonderwijs is nog weinig bekend. Daarom is een verkenning van de situatie gedaan middels een vragenlijst aan schoolleiders binnen het speciaal basisonderwijs in Nederland. Hierin werd gevraagd naar de mate van bekendheid met de vaardigheden, eventuele manieren van werken en waar het hen aan ontbreekt bij het implementeren van de vaardigheden. Daarnaast zijn er drie diepte-interviews uitgevoerd met schoolleiders in het speciaal basisonderwijs, waarbij er meer gelegenheid was om de huidige situatie omtrent de vaardigheden weer te geven. Hierdoor kon worden aangetoond wat de schoolleiders binnen het speciaal basisonderwijs verstaan onder de 21e eeuwse vaardigheden, of hier aandacht aan wordt besteed en wat belemmerende en bevorderende factoren zijn. De scholen die hebben deelgenomen aan dit onderzoek blijken bekend te zijn met de vaardigheden en hebben dan ook een onderwijsvisie ontwikkeld waarin de vaardigheden geïntegreerd zijn, echter blijken er nog geen paden uitgestippeld te zijn voor verdere integratie.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:81 education, teaching
Programme:Educational Science BSc (56613)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/68373
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page