University of Twente Student Theses

Login

De toepassing van leeractiviteiten onder toptalenten, talentvolle en beperkt talentvolle engineers in een high-tech organisatie

Rorije, R. (2015) De toepassing van leeractiviteiten onder toptalenten, talentvolle en beperkt talentvolle engineers in een high-tech organisatie.

[img] PDF
831kB
Abstract:De technische sector kent momenteel een schaarste aan bekwame werknemers (Berkhout, Bisschop & Volkerink, 2013). Deze experts zijn echter cruciaal in de huidige kennis – en innovatie economie (Kim, Williams, Rothwell & Penaloza, 2014). Daarom worden individuen met technische kennis en vaardigheden vaak als talent beschouwd (Davenport, 2005). Om een groter tekort aan technici te voorkomen is het dus van belang dat organisaties tijdig ingrijpen en focussen op de ontwikkeling van de talentvolle individuen die over deze specifieke technische kennis en vaardigheden beschikken. Hoewel er veel geschreven wordt over talentmanagement en de talentontwikkeling die daarbij komt kijken, is er echter nog geen onderzoek gedaan naar de relatie tussen talent en leren. In dit mixed method onderzoek werd op een exploratieve wijze gekeken naar de relatie tussen talent en leren. Daarnaast werd eveneens op een exploratieve manier onderzocht in hoeverre motivatie gerelateerd is aan talent. De leeractiviteiten en de motivatie van engineers (kwantitatieve data) zijn verzameld met behulp van een logboek in een high-tech organisatie in Twente. De kenmerken van een toptalent en de mate van talent van de engineers, zijn naar voren gekomen uit een vragenlijst die onder de vijf teamleiders binnen deze organisatie is afgenomen (kwalitatieve data). Aan de hand van de data konden de engineers in drie groepen worden geclassificeerd: toptalent, talentvol of beperkt talentvol. Verder was er geen sprake van consensus bij de teamleiders wat een toptalent karakteriseert. Bovendien bleek er geen significant verschil te zijn tussen de drie geclassificeerde groepen engineers en de vijf leeractiviteiten (Sociale Interactie, Kritische Reflectie, Experimenteren, Theorie en Ervaring). Er werd eveneens geen relatie gevonden tussen talent en motivatie.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:81 education, teaching
Programme:Educational Science BSc (56613)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/68408
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page