University of Twente Student Theses

Login

Intra-teamleren en inter-teamleren in docentontwerpteams in het hoger onderwijs

Höltje, L. (2015) Intra-teamleren en inter-teamleren in docentontwerpteams in het hoger onderwijs.

[img] PDF
416kB
Abstract:Teams zijn een essentiële bron voor het leren en verrichten van werk binnen organisaties en teamleren is een belangrijke voorspeller voor de teamprestatie. Het doel van deze bacheloropdracht was om meer inzicht te krijgen in intra- en inter-teamleren. Met betrekking tot inter-teamleren zijn de boundary activiteiten scouting, coordinating en buffering en de leermechanismen identificatie, coördinatie en reflectie onderzocht. Voor intra-teamleren zijn de drie intra-team leeractiviteiten sharing, co-constructie en constructief conflict onderzocht. De vraag was hoe de verschillende vormen van inter-teamleren zich manifesteren en hoe intra-teamleren in verband met inter-teamleren staat. Hiervoor is onderzocht hoe de verschillede boundary activiteiten en leermechanismen zich manifesteren en hoe deze in verband met elkaar en in verband met intra-teamleren staan. Hiervoor zijn de teamvergaderingen van verschillende docentontwerpteams van de Universiteit Twente geanalyseerd. Dit is met behulp van een op basis van de literatuur opgesteld codeerschema gedaan. Aan de hand van de resultaten is beter inzicht gekregen worden in hoe de verschillende activiteiten en mechanismen in teamvergaderingen plaatsvinden en hoe deze in verband met elkaar staan. Alle boundary activiteiten manifesteren zich in de teamvergaderingen en de meest voorkomende zijn coordinating- coördinatie en scouting. Boundary activiteiten zijn zowel gepland, als uitgevoerd, als begonnen terug te vinden. De leermechanismen manifesteren zich alleen deels. Het meest voorkomende leermechanisme is reflectie- perspectief maken, hetgeen laat zien dat de eerdere ervaringen van teamleden in andere docentontwerpteams een belangrijke bron zijn voor het leren van teams. Boundary activiteiten en leermechanismen vinden niet altijd in verband met elkaar plaats. Alleen op het leermechanisme coördinatie- vertaling volgt altijd de boundary activiteit coordinating- coördinatie. Bij de docentontwerpteams vindt in verband met inter-teamleren geen sharing plaats en manifesteren zich alleen co-constructie en constructief conflict. Verder vinden bepaalde leermechanismen alleen binnen co-constructie, respectievelijk constructief conflict plaats. Het leermechanisme identificatie-othering wordt bijvoorbeeld vaak als argument gebruikt om iets wel of niet te doen en vindt alleen binnen constructief conflict plaats, omdat argumentaties vaak gebruikt worden als er een conflict of discussie is ontstaan. Aan het einde worden er een aantal implicaties voor de theorie en praktijk gegeven. Zo wordt organisaties bijvoorbeeld aanbevolen om teams aan te sturen om naar informatie te vragen of de teams te laten weten waar ze informatie kunnen vinden, omdat in de teamvergaderingen nauwelijks werd gevonden dat teams scouting plannen als zij belangrijke informatie missen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:81 education, teaching
Programme:Educational Science BSc (56613)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/68432
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page