University of Twente Student Theses

Login

De invloed van vocht tijdens het asfaltproductieproces. Wat zijn de gevolgen en hoe kunnen deze gevolgen beperkt worden bij de Asfalt Centrale Hengelo

Galesloot, M. (2015) De invloed van vocht tijdens het asfaltproductieproces. Wat zijn de gevolgen en hoe kunnen deze gevolgen beperkt worden bij de Asfalt Centrale Hengelo.

[img] PDF
2MB
Abstract:Asfalt is een mengsel dat opgebouwd is uit aggregaat(steenslag en zand), bitumen en vulstof en hier kunnen nog additieven en gerecycled asfalt (PR) aan toegevoegd worden. Bij de Asfalt Centrale Hengelo (ACH) liggen alle bouwstoffen in de open lucht. Doordat de bouwstoffen vocht bevatten vanuit o.a. de bron komt dit vocht in de installatie. Dit zorgt voor hogere stookkosten en een moeilijker te controleren productieproces. Het doel van dit onderzoek is daarom om de invloed van vocht in het asfaltproductieproces te onderzoeken om inzicht te krijgen in de gevolgen van vocht en de mogelijkheden om deze gevolgen te sturen of te reduceren. Om deze doelstelling te bereiken is er gebruik gemaakt van literatuuronderzoek, het afnemen van interviews en laboratoriummetingen. Tijdens het literatuuronderzoek is gebleken dat er weinig informatie beschikbaar was. Om toch een representatief beeld te krijgen zijn er interviews afgenomen binnen de ACH en bij externe bedrijven. Als laatste zijn er metingen gedaan om de effecten van vocht in kaart te brengen en is er gebruik gemaakt van metingen uit 2012. Uit de interviews is gebleken dat een vochtpercentage tussen de 3,0 - 4,5% acceptabel is in de installatie. Uit de metingen van 2012 bij binnenkomst van het materiaal blijkt dat naarmate de diameter van het materiaal toeneemt, het vochtpercentage afneemt. Dit houdt in dat de zandfracties veel vocht bevatten (2,6 - 4,5% gemiddeld) en dat de steenslagen een laag vochtpercentage (0,5 - 3,7% gemiddeld) hebben. Het meeste vocht bevindt zich bij in PR (5,3% gemiddeld). Op basis van deze vochtpercentages is berekend wat het ACH heeft gekost in 2014 om het water uit de grondstoffen te stoken. De stookkosten om het water uit het materiaal te halen, komen neer op €76.000,-. Dit is berekend op basis van de twintig meest geproduceerde mengsels. Om de weersinvloeden inzichtelijk te krijgen, zijn er metingen gedaan volgens de NEN-EN 12697-27. Door het goede weer in de meetweken is te zien dat het vochtpercentage en het gasverbruik gedaald zijn ten opzichte van de weken ervoor en het gebudgetteerde verbruik van 9,5 m3/ton. Bij de metingen van 2012 is gekeken naar het seizoen patroon en daaruit blijkt dat het weer geen invloed heeft op PR, maar wel degelijk op het primaire materiaal (witte materiaal). Dit onderzoek heeft bevestigd dat vocht een nadelig effect heeft op het asfaltproductieproces. Het zorgt voor een moeilijker te controleren proces en hogere kosten. Daarnaast zorgt vocht voor een kortere levensduur van het asfalt. Om de effecten van vocht te verminderen wordt er aanbevolen om een PR overkapping te bouwen en vochtmeters te plaatsen. De vochtmeters zorgen voor een beter beheersbaar proces en de overkapping voor minder vocht in PR. Voor verder onderzoek kan er gericht gekeken worden naar de winning van PR, de afwatering op het terrein en het terug winnen van energie.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/68452
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page