University of Twente Student Theses

Login

Ontwikkeling van een risicomodel voor het asfalteringsproces

Castelijns, M. (2015) Ontwikkeling van een risicomodel voor het asfalteringsproces.

[img] PDF
1MB
Abstract:Nederland kent een groot wegennet met een lengte van bijna 139.000 km. Veel aannemers in Nederland houden zich dan ook bezig met aanleggen van verhardingen. In de wegenbouw hebben er echter de laatste jaren wat veranderingen plaatsgevonden. Er zijn nieuwe contractvormen ingevoerd waarbij onder andere meer aandacht wordt besteed aan de kwaliteit van het werk en zijn er langere garantie periodes ontstaan. De risicobeheersing neemt hierdoor een prominente rol in binnen projecten. Een probleem hierbij is dat er nauwelijks objectieve en kwantitatieve data beschikbaar is. Het doel van dit onderzoek is om een eerste slag te slaan in het kwantificeren van de risico’s binnen een asfalteringsproces aan de hand van beschikbare data van PQi metingen van ASPARi. Het is de bedoeling dat deze data samen met HR inspectiebeelden in ArcGIS in kaart worden gebracht. Om de doelstelling te behalen zijn er een aantal stappen doorlopen. Allereerst is er een literatuurstudie gedaan om te kijken wat er al bekend is over deze vorm van risicoanalyses. Het blijkt dat in andere vakgebieden al wel gebruik wordt gemaakt van GIS systemen om risico’s in kaart te brengen, maar bij de wegenbouw is dit nog niet het geval. Vervolgens is met de trail en error methode de ASPARi data in ArcGIS gebracht en is er getracht om samen met de inspectiebeelden hier de risicogebieden uit te halen. De data is met behulp van Microsoft Access verwerkt. Met de verwerkte data kunnen in ArcGIS de temperatuur- en verdichtingscontourplot gemaakt worden. De nauwkeurigheid hiervan ligt echter nog niet hoog genoeg om gedetailleerde analyses te kunnen maken. Daarnaast waren er op de inspectiebeelden ook nog geen schades of andere opmerkelijkheden te zien en kunnen er nog geen verbanden getrokken worden. Ondanks dat er nog geen concrete verbanden gevonden kunnen worden, kan er wel gezegd worden dat ArcGIS een goed hulpmiddel is voor het in kaart brengen van mogelijke risicogebieden van een asfalteringsproces. Door gebruik te maken van de gegeorefereerde data van de PQi metingen van ASPARi kan er een duidelijk beeld worden gemaakt van de temperatuur en van het aantal walsovergangen tijdens de asfaltverwerking. Deze kunnen eenvoudig gecombineerd worden met de aantekeningen van de inspectiebeelden en kunnen met elkaar vergeleken worden door de lagen over elkaar heen te leggen. Ook is het mogelijk om in ArcGIS grenswaarden in te stellen voor de data die wordt weergegeven. Grenswaarden zijn op dit moment nog niet beschikbaar, maar op deze manier kan de weergave worden gespecificeerd tot alleen de gebieden die van belang zijn. Voor verder gebruik van deze methode moeten er nog wel een aantal dingen worden aangepast. Binnen ASPARi is het van belang dat zowel de coördinatensystemen en de tijdstempels gelijk worden getrokken. Hierdoor wordt het koppelen en importeren van de data efficiënter. Daarnaast is het belangrijk dat er binnen Boskalis gekeken wordt naar een manier om de data te verwerken. De huidige methode met Access brengt nog een te lage nauwkeurigheid met zich mee. Hierdoor is het resultaat nog niet geschikt om daadwerkelijke analyses mee uit te voeren. Binnen Boskalis moet er ook gekeken worden naar een standaard schadeformulier in de HORUS Movie Player. Het is mogelijk zelf de informatie te bepalen die met de aantekeningen wordt meegegeven. Met een standaard schadeformulier wordt de kans dat er gegevens ontbreken zeer klein. Als vervolgonderzoek kan er gekeken worden naar het opstellen van grenswaarden. Deze kunnen, zoals gezegd, geïmplementeerd worden in ArcGIS om de data te filteren. Dit maakt het opsporen van mogelijke risicogebieden eenvoudiger.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/68459
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page