University of Twente Student Theses

Login

Spanning tussen Nederland en Duitsland. Een onderzoek naar de omgevingsraakvlakken van het nieuwe 380kV hoogspanningsverbinding tussen Doetinchem en Wesel

Pol, B. van de (2015) Spanning tussen Nederland en Duitsland. Een onderzoek naar de omgevingsraakvlakken van het nieuwe 380kV hoogspanningsverbinding tussen Doetinchem en Wesel.

[img] PDF
2MB
Abstract:Omgevingsmanagement is gericht op het beheersen van de randvoorwaarden vanuit de projectomgeving. Omgevingsmanagement heeft als doel, de eigen en gezamenlijke belangen van zowel het project als de omgeving te onderkennen en waar mogelijk te realiseren. Een onderdeel van omgevingsmanagement is het analyseren van de omgevingsraakvlakken. Een omgevingsraakvlak houdt in dat er voor een bepaalde projectactiviteit een voorwaarde of aandachtspunt is vanuit omgevingsmanagement, zoals een bepaalde vergunning, afstemming met kabelbeheerder etc. Dit omgevingsaspect heeft dan invloed op het project, maar het project kan ook invloed uitoefenen op de omgeving. De grootte van de invloed van de omgevingsaspecten kan heel verschillend zijn. Het omgevingsraakvlak is de relatie tussen het project en de omgevingsaspecten, waarbij de relatie tussen het project en de omgeving zowel enkelzijdig als wederzijds kan zijn. In deze opdracht is gekeken naar de beheersing van omgevingsraakvlakken van het Nederlandse deel van een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding tussen Doetinchem en Wesel(DW 380). De doelstelling van dit onderzoek is: Het onderzoeken hoe de omgevingsraakvlakken vanuit de omgeving voor DW 380 overzichtelijk in beeld kunnen worden gebracht, welke risico’s hieraan verbonden zijn en hoe de raakvlakken het beste kunnen worden beheerd. De omgevingsraakvlakken zijn onderverdeeld in de volgende categorieën: Archeologie, Natuur, Kabels en Leidingen, Bodem & Water, Niet gesprongen explosieven, Grondeigendom en bestaand gebruik en Landschap en Cultuurhistorie. De omgevingsraakvlakken zijn in deze categorieën verdeeld doordat de initaitiefnemer van het DW 380 project (TenneT) deze verdeling specifiek wilde terug zien in het omgevingsmanagementplan. Vanuit de raakvlakken kunnen er risico’s optreden op de mastlocaties. Om de risico’s te bepalen is er een analyse gemaakt waarbij er is onderzocht welke omgevingsaspecten een risico hebben op de kosten, planning en/of kwaliteit hebben op de bouw van de mastlocaties. Aan de hand van deze analyse zijn de mastlocaties gerangschikt van een high risk tot een low risk. De locaties van de mastnummers 29, 30 en 31 hebben van alle mastlocaties het hoogste risicoprofiel. Om de omgevingsraakvlakken te kunnen weergeven worden er verschillende instrumenten gebruikt. Voorbeelden van instrumenten zijn: Relatics, Thinkproject ,Projectplace, Conject, Microsoft Excel en GIS-viewer.Om te bepalen welk instrument het beste de omgevingsraakvlakken kan weergeven zijn de instrumenten beoordeeld aan de hand van een multi criteria analyse. Scores zijn toegerekend aan de criteria waaraan het instrument moet voldoen. Vanwege de mogelijkheid om informatie per mastlocatie te kunnen opslaan, wordt geadviseerd om de GIS-viewer te gebruiken om de omgevingsraakvlakken weer te geven. Hiermee kunnen ook de risico’s het best worden weergegeven en daardoor worden beheerst. Door een goed overzicht te hebben van de risico’s en maatregelen kunnen deze worden weggehaald of tot een aanvaardbaar niveau worden verminderd en daarmee de kans vergroten om het project succesvol af te ronden.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/68462
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page