University of Twente Student Theses

Login

Ontwikkelingen binnen de waterwereld : een onderzoek naar water ontwikkelingen en aanscherpen visie ambitiekern water

Berkum, M.G.M. van (2007) Ontwikkelingen binnen de waterwereld : een onderzoek naar water ontwikkelingen en aanscherpen visie ambitiekern water.

[img] PDF
969kB
Abstract:TG is groeiende in de watermarkt. TG wordt steeds meer herkend als volwaardige partner met belangrijke kennis en kunde binnen het gammaterrein van Water. Om dit echter goed te kunnen doen heeft TG voortdurend kennis nodig van de laatste ontwikkelingen binnen de waterwereld om haar eigen handelen en visie hierop te kunnen aanscherpen. Dit stageonderzoek heeft als doel om te onderzoeken of de huidige Watervisie scherp genoeg is geformuleerd en of de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van water goed in beeld zijn. Vooral het wetenschappelijke onderzoek in de watersector is nog onvoldoende bekend terrein. De ambitiekern heeft nog geen goed beeld van de terreinen waarnaar, op het gebied van water, onderzoek gedaan wordt. Dit onderzoek geeft reflectie op de watervisie van TG. Als input hiervoor worden gesprekken met wateradviseurs binnen Twynstra Gudde, literatuur onderzoek en interviews met universiteiten gebruikt. De uitkomsten van beide interviewrondes worden met elkaar vergeleken en resulteren in overeenkomsten, blinde vlekken en semi-blinde vlekken. Aan de hand van resultaten wordt vervolgend bekeken of de structuur van de visie aangescherpt dient te worden. Een nevendoel met de universiteitsinterviews is het achterhalen van interessante samenwerkingspartners voor TG.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/68463
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page