University of Twente Student Theses

Login

Begrensde bestelwagens : onderzoeksplan voor effectmonitoring van snelheidsvoorzieningen in bestelwagens

Delden, J. van (2007) Begrensde bestelwagens : onderzoeksplan voor effectmonitoring van snelheidsvoorzieningen in bestelwagens.

[img] PDF
441kB
Abstract:Ongevallen waarbij bestelwagens betrokken zijn hebben vaak ernstige gevolgen. Verontrustend is dat hierbij meer dan tweederde van het aantal doden onder de ‘tegenparij’ valt. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft als doelstelling dat in 2020 een reductie van 45% van het aantal doden moet zijn gehaald ten opzichte van het jaar 2002. Het aantal ziekenhuisgewonden moet dan zijn verminderd met 34%. In vergelijking met personenwagens is de afname in het aantal zowel dodelijk- als ziekenhuisslachtoffers bij bestelwagens beduidend minder. Bestelwagens zijn bovenproportioneel vaak betrokken bij ongevallen op 100 en 120 km/uur wegen, de meest ernstige slachtoffers vallen echter op 50 en 80 km/uur wegen. Aangezien het aantal bestelwagens de laatste decennia sterk is gestegen en de verwachting is dat dit alleen nog maar meer zal toe nemen, zijn aparte verkeersveiligheidsmaatregelen voor bestelwagens noodzakelijk. Om de bovenstaande redenen is medio 2005 een convenant afgesloten tussen het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de transportbrancheorganisaties TLN, EVO en KNV. Hierin zegt de transportbranche toe om de veiligheid, de deelname aan rijstijltrainingen en het gebruik van snelheidsbeperkende voorzieningen in bestelwagens te bevorderen. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat doet eerst een grootschalige proef om de effecten van de snelheidsbeperking in de praktijk te toetsen. De deelnemende bestelwagens zullen worden uitgerust met een Personal Digital Assistant (PDA), waarop het programma Yeti is geïnstalleerd. Yeti houdt bij waar de wagen zich bevind en of de maximale toegestane snelheid wordt overschreden. Als de maximale toegestane snelheid wordt overschreden ziet de bestuurder een tekstkader of hoort de bestuurder pieptonen. Aan het einde van de rit komt een behaald aantal stafpunten in beeld. Tevens zal er een begrenzer op de bestelwagens worden geplaatst, waardoor deze niet harder kan dan 120 km/h. Het eerste doel van dit onderzoek was om te bepalen wat de verwachte effecten zijn van deze praktijkproef. Op het gebied van gebruikservaringen wordt verwacht dat vooral kostenbesparingen en een veiligere verkeersituatie als grote voordelen worden gezien. Nadelen worden vooral verwacht op het gebied van irritaties. Op het gebied van verkeersveiligheid worden lagere gemiddelde snelheden verwacht en een rustigere rijstijl met als gevolg een ongevalreductie van circa 10%. Verwacht wordt dat kostenbesparingen zullen worden geboekt op het gebied van bekeuringen en schadegevallen. Tevens wordt een vermindering in brandstofgebruik van rond de 4% verwacht. Het tweede doel van dit onderzoek was om een strategie te ontwikkelen waarmee de effecten van de proef kunnen worden gemeten. Hiervoor zijn eerst indicatoren opgesteld. Daarna is bepaald op welke manier de benodigde data wordt verkregen en wordt verwerkt. Tot slot is in dit rapport uitgebreid ingegaan op de manier van data-analyse. Verschillende indicatoren worden gebruikt om de gebruikservaringen in kaart te brengen. De gebruikservaringen zijn opgedeeld in ervaringen met de PDA, de snelheidsbegrenzers en de Yetiprogramma’s. Indicatoren gaan in op irritaties, het nut en de gebruiksvriendelijkheid. Om het effect op de verkeersveiligheid te bepalen wordt gekeken naar ervaringen en verwachtingen van gebruikers en de geleverde Yeti-data, zoals het aantal strafpunten, de tijdsduur en mate van snelheidsoverschrijdingen en het ongevalrisico. Kosten die betrekking hebben op het brandstofverbruik zullen worden vergeleken over een tijdsperiode van 4 maanden. Vooral op basis van verwachtingen van bestuurders en wagenbeheerders zal gekeken worden of er op de lange termijn sprake zal zijn van een vermindering in bekeuringen en schadegevallen. Data wordt op drie manieren ingewonnen; via interviews, vragenlijsten en de Yeti-site, waarna deze zal worden verwerkt in Excel en Spss bestanden. De gehele proef is opgedeeld in drie fasen; een nulmeting, een meting waarbij de bestuurders een pieptoon horen of tekstvak zien als de maximumsnelheid wordt overschreden (zachte begrenzers) en een meting waarbij ook een harde begrenzer op 120km/h is in geschakeld. Het effect van de zachte en zachte met harde begrenzers zal afzonderlijk van elkaar worden onderzocht. Afgezien van de harde begrenzer zullen alle andere effecten zowel voor de korte termijn als voor de lange termijn worden onderzocht. Conclusies worden getrokken per bedrijf, per bestuurderstype of over de gehele steekproef. Om te kijken of de steekproef representatief is wordt zowel per bedrijf als per bestuurder een profiel gemaakt. De bestuurders zullen worden gecategoriseerd in 4 groepen op basis van gemaakte overtredingen en gevaarlijke fouten. De bedrijven zullen worden gecategoriseerd in verschillende sectoren. Een representatieve verdeling zou zijn dat 38% van de deelnemende bedrijven onder de sector bouwnijverheid valt, 23 % onder de zakelijke dienstverlening, 3% onder het wegtransport en 14% uit de groothandel komt.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/68465
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page