University of Twente Student Theses

Login

EMVI wat is het waard? : onderzoek naar de toepassing van het gunningsmechanisme EMVI; Economisch Meest Voordelige Inschrijving

Gijezen, S. (2008) EMVI wat is het waard? : onderzoek naar de toepassing van het gunningsmechanisme EMVI; Economisch Meest Voordelige Inschrijving.

[img] PDF
1MB
Abstract:In 2003 is het actieprogramma ‘Moderne overheid’ gestart. Daarmee wil het kabinet bereiken dat de overheid zich gaat beperken tot haar kerntaken. Deze taken zullen dan eenvoudiger, efficiënter, effectiever en meer publieksgericht moeten worden uitgevoerd. Ook Rijkswaterstaat heeft de opdracht om haar takenpakket te verminderen, kwaliteit te verbeteren en het personeel flexibeler in te zetten. De relatie met het bedrijfsleven zal moeten veranderen en RWS zal zich ontwikkelen tot een professioneel opdrachtgever naar de markt, waarbij meer werk zal worden uitbesteed aan de markt. Daarbij worden innovatieve aanbestedingscontracten gesloten. De markt krijgt dan de gelegenheid om de eigen creativiteit en innovatie te ontplooien doordat opdrachten worden gegund vanaf de ontwerpfase. Hiermee wordt extra kwaliteit en prestatie beoogd. De nieuwe aanbestedingscontracten gaan gepaard met een nieuwe gunningsmethode. Jaren lang werd door de overheid op traditionele manier aanbesteed. Opdrachten werden uitgewerkt tot en met het ontwerp en op basis van de laagste prijs werden deze opdrachten gegund aan aannemers die slechts voor de uitvoering verantwoordelijk waren. Met het nieuwe beleid worden zoveel mogelijk opdrachten al vanaf de ontwerpfase aan de markt overgelaten. Marktpartijen zullen moeten worden benaderd en hiervoor zal een strategie moeten worden ontwikkeld. Een onderdeel van deze strategie vormt een nieuwe beoordelingsmethodiek genaamd EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving). Hierbij gaat het om het beoordelen van inschrijvingen op basis van prijs, en de beoogde kwaliteit en prestatie. Deze toetsing kan mogelijk meerwaarde opleveren. Deze meerwaarde wordt aangegeven door bonussen die gehaald kunnen worden in de beoordeling volgens het EMVI-criteria model. Omdat de toepassing van het EMVI-criteriamodel in de kinderschoenen staat is onderzoek nodig. Om een beeld te krijgen van de beoordelingsmethodiek EMVI is een studie gedaan naar wetenschappelijke afwegingsmethodieken. Door van elke methode de doelstelling, de toegepaste technieken en het proces te beschrijven is een kader geschetst om de methode EMVI mee te kunnen vergelijken. Hieruit is gebleken dat de methode EMVI een combinatie van eigenschappen bezit die allen zijn terug te vinden in de beoordelingsmethodieken die bestudeerd zijn. Zo gebruikt EMVI monetaire score, wegingsfactoren, zowel directe beoordeling als onderling vergelijken. Om tot een gunning te komen wordt een standaard proces gevolgd en wordt gebruik gemaakt van een beoordelingsteam met daarin onafhankelijke experts. Met de theoretische eigenschappen van EMVI in het achterhoofd zijn drie cases bestudeerd te weten Baggerspeciedepot Hollandsch Diep, Maasrouteproject Born Heel Maasbracht en het rivierverruimingsproject Lexkesveer bij Wageningen. De cases zijn beschreven middels doelstelling, methode van berekenen en proces. In het onderzoek naar de cases zijn verschillende knelpunten naar voren gekomen. Deze zijn elk verdeeld naar doelstelling, berekeningsmethode en proces. De belangrijkste knelpunten die naar voren zijn gekomen zijn: - Het gebrek aan wetenschap van het eigen opgestelde contract en de gevolgen die hieruit kunnen ontstaan - Discussie die ontstaat bij niet-meetbare criteria - Beperking van vrijheid door een uitgebreid eisenpakket en gedetailleerd uitgewerkte criteria De eerste twee knelpunten vragen om een oplossing die strengere eisen stelt aan contracten en de criteria zoveel mogelijk meetbaar worden gemaakt. Het derde knelpunt vraagt om een oplossing waarbij het oorspronkelijke doel van EMVI echt na wordt gestreefd. De vrijheid voor de aannemer binnen een contract zal dan vergroot worden. Zo kan ook echt de contractvorm D&C (Design & Construct) worden toegepast en zullen aannemers ook het ontwerpen van een oplossing in de vingers krijgen. Met behulp van EMVI-criteria kan dan op basis van kwaliteit en prestatie beter onderscheid worden gemaakt tussen de inschrijvers omdat door de vrijheid aanbiedingen met grotere verschillen worden ingediend. Door hier ervaring mee op te doen, en daarin fouten te durven maken, zal de samenwerking tussen markt en overheid beter worden en raken beide partijen beter op elkaar ingespeeld. Dit zal uiteindelijk leiden tot innovatieve oplossingen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/68475
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page