University of Twente Student Theses

Login

Stabiliteit in maatgevende grondwaterstanden

Graaf, J.R. de (2015) Stabiliteit in maatgevende grondwaterstanden.

[img] PDF
2MB
Abstract:Het doel van het onderzoek is het onderzoeken welke methode voor het bepalen van maatgevend hoogste grondwaterstanden het beste te gebruiken is om een representatief beeld te krijgen van de maatgevend hoogste grondwaterstand en welke het mogelijk maakt om gebieden goed met elkaar te vergelijken. Om dit te bepalen is gekeken naar de stabiliteit van de verschillende methoden. Voor stabi-liteit wordt in dit onderzoek de constantheid van de overschrijdingen per jaar bedoeld. Wanneer deze voor verschillende peilbuizen en locaties gelijke waarden geeft wordt deze als stabiel gezien. Naast de overschrijding is er ook gekeken naar hoever de maatgevende grondwaterstand van het gemiddelde van die reeks afligt. Deze zal worden gedeeld door de standaardafwijking om zo de verschillen-de peilbuizen te kunnen vergelijken, hierbij wordt nogmaals gekeken of de waar-den die hieruit komen bij elkaar liggen en daarmee stabiel is.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/68509
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page