University of Twente Student Theses

Login

Vraag naar Gezondheid! : een onderzoek naar het draagvlak onder zorgprofessionals voor het concept Positieve Gezondheid

Backhaus, M. (2015) Vraag naar Gezondheid! : een onderzoek naar het draagvlak onder zorgprofessionals voor het concept Positieve Gezondheid.

[img] PDF
1MB
Abstract:Achtergrond: de biomedische, ziekte-georiënteerde benadering blijkt niet meer toereikend om in te spelen op veranderingen in de zorgsector. Een alternatieve, holistische benadering waarin gezondheid centraal wordt gesteld, is de Positieve Gezondheid. In dit onderzoek wordt er nagegaan in hoeverre de houding en werkwijze van zorgprofessionals aansluit bij het concept Positieve Gezondheid, zoals geïntroduceerd door Huber in 2014. Uit dit onderzoek komen de te ondernemen stappen naar voren om Positieve Gezondheid te implementeren en een omslag te bewerkstelligen in het medische denken en handelen. Methode: in dit onderzoek zijn kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethodes toegepast. Door middel van een vragenlijstonderzoek en een semigestructureerd interview zijn de houding en werkwijze van zes jeugdartsen en tien jeugdverpleegkundigen in kaart gebracht. Verschillen in de houding van zorgprofessionals zijn achterhaald door middel van een multivariate variantieanalyse. De interviews zijn geanalyseerd met behulp van een thematische analyse. Resultaten: uit de kwantitatieve data-analyse is gebleken dat de jeugdartsen en -verpleegkundigen een hoog belang hebben toegekend aan alle zes dimensies van Positieve Gezondheid. Uit de thematische analyse kwamen de volgende thema’s naar voren: ‘holistische visie op gezondheid’, ‘de adolescent centraal’, ‘probleem –klachtgerichte werkwijze’, ‘verantwoordelijkheid toekomstperspectief’ en ‘belemmeringen werkzaamheden’. Conclusie: het concept Positieve Gezondheid sluit aan bij de houding van jeugdartsen en -verpleegkundigen. Om Positieve Gezondheid te implementeren moet meer aandacht worden besteed aan mogelijkheden en capaciteiten van mensen. Middels wetenschappelijke kennis, opleidingen en organisatorische randvoorwaarden kunnen zorgprofessionals in staat worden gesteld om zich te richten op gezondheidsbevordering in plaats van ziektebestrijding.
Item Type:Essay (Master)
Clients:
GGD, Enschede
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:10 humanities in general
Programme:Psychology MSc (66604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/68531
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page