University of Twente Student Theses

Login

Zoet/zout correctie van stijghoogtemetingen : waar en in welke mate moeten stijghoogtemetingen van het primaire grondwatermeetnet in Fryslan gecorrigeerd worden voor chloridegehalte zodat deze gebruikt kunnen worden voor de validatie van het MIPWA grondwater model

Popma, J. (2015) Zoet/zout correctie van stijghoogtemetingen : waar en in welke mate moeten stijghoogtemetingen van het primaire grondwatermeetnet in Fryslan gecorrigeerd worden voor chloridegehalte zodat deze gebruikt kunnen worden voor de validatie van het MIPWA grondwater model.

[img] PDF
4MB
Abstract:Het MIPWA (Methodiekontwikkeling Interactieve Planvorming ten behoeve van het WAterbeheer) model wordt gebruikt voor het modelleren van grondwaterprocessen. In het model worden deze processen op regionale schaal ook voor de provincie Fryslân gemodelleerd. Het MIPWA-model doet dit op basis van zoetwaterstijghoogten. Het probleem is dat de provincie Fryslân ook veel te maken heeft met zout grondwater. Dit zoute grondwater is door middel van transgressies, regressies en de laag liggende polders in de ondergrond gekomen. Doordat zout grondwater een grotere dichtheid heeft dan zoet grondwater kunnen de uitkomsten van het MIPWA-model niet direct vergeleken worden met de werkelijkheid. Om het MIPWA-model te kunnen valideren is daardoor waarschijnlijk een zoutcorrectie nodig. Met de zoutcorrectie wordt een equivalente zoetwaterstijghoogte berekend welke met de MIPWA-waarde vergeleken kan worden. Hierdoor kan het MIPWA-model gevalideerd worden. Het doel van dit onderzoek zal dan ook zijn om inzicht te verkrijgen in hoeverre een zoutcorrectie in Fryslân nodig is en of deze een significante invloed heeft op het valideren. Een zoutcorrectie wordt uitgevoerd door de stijghoogten om te rekenen naar drukken. De equivalente zoetwaterstijghoogte moet eenzelfde druk in de ondergrond geven dan het zoute grondwater geeft. Om de drukken uit te rekenen is de dichtheid en stijghoogte van de betreffende zoute putten nodig. Met behulp van het relatieve dichtheidsverschil (t.o.v. zoet water) en de stijghoogte/filterdiepte wordt de correctie uitgevoerd. Aan de hand van een analyse zijn de putten die in aanmerking komen voor een zoutcorrectie bepaald. Deze putten liggen nagenoeg allemaal langs de kust en in het zuidwesten van de provincie. In het zuidwesten van de provincie bevinden zich naar alle waarschijnlijkheid zoute lenzen. Dit zout zit hier van de vroegere Zuiderzee en de Marne. Ook zijn twee putten in het oosten van de provincie naar voren gekomen. Omdat zout grondwater zich in het oosten van Fryslân vrij diep in de ondergrond bevindt, betreft het hier diepe putten (>300m). Om daadwerkelijk de correctie uit te kunnen voeren is veldwerk verricht. In dit veldwerk zijn EC-metingen verricht waarbij de geleidbaarheid gemeten is. Aan de hand van een verband tussen de geleidbaarheid en het chloridegehalte kan hieruit het chloridegehalte bepaald worden. Dit verband is opgesteld aan de hand van filters waarbij beide grootheden bekend zijn. Dit is vaak van putten uit het kwaliteitsmeetnet van de provincie. In de putten in het oosten van de provincie wordt weinig zout gemeten. Dit geldt niet voor sommige putten in het zuidwesten en noorden. Hier zijn de chloridegehaltes fors. Door de diepere ligging van de filters in het zuidwesten van Fryslân zijn de correcties hier ook aanzienlijk. De grootste correctie is hier bijna zes meter. Door de kleinere diepte van putten in het noorden van de provincie is de correctie hier kleiner. Echter, met een maximale correctie tot bijna 60 centimeter, is dit nog steeds een aanzienlijke correctie. Vooral de diepere gelegen filters hebben een aanzienlijke correctie voor hun equivalente zoetwaterstijghoogte. Geconcludeerd kan worden dat de correcties een significante invloed zullen hebben op de stijghoogtes. Het is daardoor ook zeker noodzakelijk de correcties mee te nemen in de validatie van het MIPWA-model, en dan vooral op de diepere putten (>20 meter). Zonder deze correctie zou het MIPWA-model gevalideerd worden met onjuiste waardes. Aangezien de correcties oplopen tot bijna 6 meter, kan dit een heel ander beeld geven van de validatie.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/68587
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page