University of Twente Student Theses

Login

Presentatie basisprognoses waterveiligheid uit het Nationaal Water Model in de vorm van Infographics

Boks, H.J. (2015) Presentatie basisprognoses waterveiligheid uit het Nationaal Water Model in de vorm van Infographics.

[img] PDF
2MB
Abstract:Om Nederland te beschermen tegen hoogwater en ervoor te zorgen dat er voldoende zoetwater is, werd het Deltaprogramma opgericht. Het Deltamodel is hierbij gebruikt als ondersteuning voor beleidsbeslissingen voor het Deltaprogramma. Na afronding van het onderzoeksdeel van het Deltaprogramma is ervoor gekozen het Nationaal Water Model (vanuit het Deltamodel) door te ontwikkelen om de uniformiteit in het gebruik van modellen te behouden voor diverse projecten en programma’s in het beleidsveld ‘water’ in Nederland. Vanuit het Nationaal Water Model zullen één keer per twee jaar basisprognoses afgegeven worden voor de waterveiligheid en zoetwaterverdeling van Nederland. De basisprognoses brengen de (toekomstige) waterbeweging van Nederland in beeld. Dit rapport legt de focus op de waterveiligheid. Het is belangrijk om deze resultaten te communiceren richting beleidsmakers en waterbeheerders. De keuze is gemaakt om de basisprognoses te presenteren in een infographic. Een infographic is een visuele presentatie van (complexe) data en informatie, die in een snelle en duidelijke manier wordt weergegeven. De doelstelling van dit onderzoek is om inzicht te krijgen welke vorm en inhoud van de infographic het meest geschikt is voor de presentatie van de nieuwe basisprognoses voor de waterveiligheid volgens de eindgebruikers van het Nationaal Water Model. Voorkeuren voor de inhoud en vorm zijn onderzocht door middel van een enquête onder de eindgebruikers van het Nationaal Water Model (het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, waterschappen en medewerkers bij Deltares). Hier wordt onderscheid gemaakt tussen beleidsmakers, waterbeheerders en kennisontwikkeling. Het Nationaal Water Model dient als uitgangspunt voor de data en informatie die gepresenteerd kan worden in de infographic. Naast deze data zijn ook andere aspecten van belang zoals de presentatie van de uitkomsten door het verschil te laten zien met de vorige basisprognose of enkel de absolute getallen te presenteren, maar ook het ruimtelijk schaalniveau, de visualisatie van de resultaten. Uit de enquêteresultaten is gekomen dat de eindgebruikers over het algemeen het meest geïnteresseerd zijn in de einduitkomsten (resultaten) van het Nationaal Water Model. Wel worden de uitgangspunten (model) en invoer waarmee gerekend wordt erg belangrijk gevonden om de uitkomsten op de juiste manier te kunnen interpreteren. Ook gaven de respondenten de voorkeur om het verschil met de vorige basisprognoses in combinatie met absolute getallen te zien. Ondanks deze voorkeuren is binnen de groepen meer verdeeldheid over de vorm waarin de data gepresenteerd moet worden. Over het algemeen gaat de voorkeur uit naar de staafgrafiek als presentatievorm. Opvallend is dat een deel van de beleidsmakers ook het gebruik van symbolen benoemt vanwege de beeldende functie en objectiviteit. Vaak zien de respondenten resultaten ook het liefst op zoveel mogelijk verschillende manieren. Omdat niet alle informatie in een infographic gepresenteerd kan worden is het advies om keuzes te maken over wat en hoe er gepresenteerd gaat worden. Om een ontwerp te maken voor de infographic zal er nog verder onderzoek gedaan moeten worden en zullen er keuzes gemaakt moeten worden. Ook om de basisprognoses van de zoetwaterverdeling te kunnen presenteren zal er nog aanvullend onderzoek nodig zijn in verband met een bredere gebruikersgroep.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/68602
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page