University of Twente Student Theses

Login

De opstuwingseffecten van dood hout

Wegman, R.J. (2015) De opstuwingseffecten van dood hout.

[img] PDF
4MB
Abstract:Sinds 2000 nemen waterbeheerders maatregelen om KRW(kaderrichtlijn water) doelstellingen te bereiken. Er is een heel scala aan maatregelen mogelijk om de KRW doelstellingen te bereiken. Een van die maatregelen is het aanbrengen van dood hout in beken. Dood hout aan brengen blijkt een effectieve en goedkope maatregel om de ecologische kwaliteit van het water in beken te verhogen. Om inzicht te krijgen in de effecten van dood hout in beken worden binnen het waterschap Rijn en IJsel experimenten gedaan met dood hout. Uit het experiment met dood hout in beken van het Waterschap Rijn en IJssel is gebleken dat huidige modelberekeningen met SOBEK niet overeenkomen met gemeten opstuwing bovenstrooms van het dood hout. Er is niet genoeg kennis over de effecten van dood hout in de beek om deze effecten te kunnen modelleren. In dit onderzoek wordt aan de hand van het dood hout experiment in de Leerinkbeek empirische inzichten in de effecten van dood hout patches op de bovenstroomse waterstand door veldmetingen verkregen. Vervolgens wordt op basis van het verkregen inzicht een aangepaste modellering gemaakt, die voldoet voor het voorspelling van de opstuwing. In dit onderzoek is er aan de hand van observaties een taxatieschema opgesteld. Uit een literatuurstudie, observaties en metingen is naar voren gekomen welke patcheigenschappen de mate van opstuwing beïnvloeden. De bepalende patcheigenschappen zijn omgezet naar een taxatieschema waardoor een patch snel kan worden beoordeeld. Het modeleren van de volledige complexe stroming inclusief turbulentie langs het dood hout zou resulteren in een toepassing van de drie dimensionale Navier-Stokes vergelijking met vrije randvoorwaarden. Omdat dit niet haalbaar en niet bruikbaar is, is er voor gekozen om de effecten van het dood hout binnen SOBEK te schematiseren. De waarden uit het taxatieschema worden geparameteriseerd om tot een schematisatie in SOBEK te komen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/68603
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page