University of Twente Student Theses

Login

Externe conditiemeting gebouwen Dienst Vastgoed Defensie : een betrouwbaar instrument?

Greeven, D. (2007) Externe conditiemeting gebouwen Dienst Vastgoed Defensie : een betrouwbaar instrument?

[img] PDF
1MB
Abstract:Onderwerp: De Dienst Vastgoed Defensie (DVD) is de beheerder van het vastgoed van Defensie. Gebruikers van het vastgoed betalen een gebruiksvergoeding voor het aantal gebruikte vierkante meters met een vastgesteld kwaliteitsniveau. Om te controleren of de contractuele verplichtingen nagekomen worden, moet de kwaliteit van vastgoed gemeten worden. DVD heeft besloten een meting uit te laten voeren, resultaten van deze meting worden gebruikt in het vastgoedbeleid. De betrouwbaarheid van deze meting wordt bepaald door de gebruikte methode en de toepassing van de methode. Conditiemeetmethode: De gebruikte conditiemeetmethode is de NEN 2767, een norm die onlangs vastgesteld is. Deze norm lijkt sterk op de NIM-systematiek die in een voorgaande referentiemeting (nulmeting, 2005) is gebruikt. De meetmethode vertaalt de gebreken en de kenmerken van de gebreken van een bouwdeel of -installatie in een conditiescore voor het bouwelement. Door de gedetailleerde uitwerking van de NEN-norm is de rol van de inspecteur klein, waardoor de meetresultaten een objectief karakter hebben. De kritiekpunten met betrekking tot de geaggregeerde conditiescore worden in de toekomst ondervangen door een aanvulling op de norm. Toepassing van de method: De methode wordt niet toegepast op een meting van alle gebouwen, aangezien een dergelijk aanpak veel tijd en een groot budget vergt. Een steekproefsgewijze meting kan uitgevoerd worden, aangezien de situatie zich voor een dergelijke aanpak leent. De meting wordt uitgevoerd door een extern bedrijf, om op deze wijze de objectiviteit te waarborgen. Naast de conditiemeting vindt nog een controlemeting plaats van een klein deel uit de steekproef, deze controlemeting wordt door DVD zelf uitgevoerd. Het gevolg van een steekproefsgewijze meting is dat de resultaten niet de exacte waarde weergeven, maar afwijkingen binnen bepaalde betrouwbaarheidsintervallen vertonen. De betrouwbaarheidsintervallen variëren per meetresultaat. De gekozen aanpak van DVD levert relatief nauwkeurige resultaten voor de landelijke gemiddelde conditiescore. Andere mogelijke resultaten zoals complexscores, categoriescores en dergelijke zijn door een grotere onnauwkeurigheid minder bruikbaar. De resultaten kunnen gecontroleerd worden door deze te vergelijken met de nulmeting en de controlemeting. De vergelijking van de resultaten van de meting met de resultaten van de nulmeting levert weinig informatie aangezien de methodes verschillen. De, door DVD uitgevoerde, controlemeting is met name relevant wanneer gebouwscores van dezelfde gebouwen uit de twee verschillende metingen vergeleken worden. Hierdoor kan de nauwkeurigheid, en de daaraan gekoppelde betrouwbaarheid, van de meetresultaten bepaald worden. Aanbevelingen: De belangrijkste aanbeveling is om zorgvuldig de toepassing van een meetmethode te kiezen en deze te documenteren, zodat de komende jaren op dezelfde wijze gemeten wordt. Indien aan deze eis wordt voldaan kunnen de resultaten van de komende jaren vergeleken worden en levert een meting een nuttig resultaat. Verder verdient de steekproefname nader onderzoek om de meting zo goed en efficiënt mogelijk te gebruiken en zorg te dragen voor een representatieve steekproef.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/68606
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page