University of Twente Student Theses

Login

Transparant en gestructureerd

Telgen, M. (2007) Transparant en gestructureerd.

[img] PDF
993kB
Abstract:In opdracht van ProRail stelt Movares specificaties op voor kunstwerken. De specificatie is bij Design en Construct een onderdeel van het contract. In de eisenspecificaties staan de eisen met betrekking tot het kunstwerk en de realisatie van het kunstwerk (Telgen, 2007). In tegenstelling tot het bestek, hebben de eisen van de specificatie relaties met elkaar en zijn er eisen op verschillende niveaus. Het opstellen van de specificatie gebeurt nu nog met de hand in Word. Om het opstelproces van de specificatie te structureren en transparant te maken is dit onderzoek gestart. In dit onderzoek is een opzet gemaakt voor een computerprogramma dat het opstellen van de specificatie ondersteund (Telgen, 2007). De eisen en wensen voor een computerprogramma zijn op drie onderdelen onderzocht: de output, verwerking en input. Een vierde onderdeel van het onderzoek is het vertalen van deze eisen voor de programmeurs. In de loop van het onderzoek is de scope van het onderzoek, kleine civiel technische werken in opdracht van ProRail, verder afgebakend tot onderdoorgangen en bruggen in opdracht van ProRail. De output De output van het programma zal bestaan uit een specificatiedocument volgens de richtlijnen van ProRail. Deze richtlijnen van ProRail voldoen aan de criteria vanuit het bedrijfsleven en de wetenschap. De verwerking In het onderzoek zijn zes verschillende onderdoorgangen en drie bruggen onderzocht. De eisenspecificaties van de onderdoorgangen en bruggen hebben zoveel raakvlakken dat ze als één type kunstwerk kunnen worden gezien. Ruim 50% van alle eisen van de eisenspecificaties bestaat uit standaard eisen. Standaard eisen zijn eisen die door meer dan de helft van de projecten worden genoemd. Naar verwachting zal dit gedeelte nog iets groeien wanneer de opstellers van de specificatie eenzelfde systematiek aanhouden. Bij het kenmerk snelverkeer, langzaam verkeer en onderdoorgang zijn een aantal eisen gevonden waartussen een verband lijkt te bestaan. Dat betekent dat deze eisen waarschijnlijk alleen voorkomen met bruggen en onderdoorgangen met die kenmerken. De functionele eisen zijn bij elk project in een bepaalde structuur weergegeven. Grofweg zijn er twee structuren. Deze structuren zijn afhankelijk van de grootte en complexiteit van het project. De structuren zijn te vinden in bijlage 2. De input Het te maken computerprogramma moet ervoor zorgen dat het opstellen van de eisenspecificatie wordt versneld. Oude programma’s hebben dit ook geprobeerd. Sebek is hier niet in geslaagd, omdat de nummering in het programma niet soepel liep. DOORS heeft daarentegen veel mogelijkheden, maar voor het gebruik van het programma is veel ervaring een vereiste. Het programma Smarteam is wel gebruiksvriendelijk, maar sluit minder goed aan bij de eisenspecificatie. Een voorbeeld van een goed vergelijkbaar programma is het GWW-bestek programma, dit programma werkt erg fijn voor bestekken. Omdat de eisen van bestekken in tegen stelling tot de eisen van specificaties geen niveaus en relaties hebben, is dit programma niet te gebruiken voor de eisenspecificaties. Vertalen voor programmeurs Het onderzoeken van de gewenste output, verwerking en input heeft een aantal eisen en wensen opgeleverd die in de vorm van een specificatie document aan computer programmeurs zijn verstuurd. Deze programmeurs zullen de eisen en wensen vertalen naar een programma. Om voor tijdbesparing te zorgen is een programma met catalogussen een logische optie. De catalogussen moeten wel zeer goed worden bijgehouden. Hierdoor kunnen fouten die op dit moment nog wel gemaakt worden, zoals het noemen van ongeldige ontwerpvoorschriften, worden voorkomen. Daarnaast zal het programma voor meer inzicht in de structuur van de eisen zorgen door een functieboom aan de zijkant van het programma weer te geven.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/68643
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page