University of Twente Student Theses

Login

Duurzaam bouwen versus klantgerichtheid?

Spies, W.C. (2007) Duurzaam bouwen versus klantgerichtheid?

[img] PDF
385kB
Abstract:Ondanks het gegeven dat duurzaamheid bijna overal in de westerse wereld een bekend issue is, is de toepassing hiervan nog niet overal geoptimaliseerd. Omdat de woningbouw een belangrijke bijdrage kan hebben in een duurzame wereld, is het noodzakelijk dat ook in de woningbouwontwikkeling veel aandacht is voor duurzaam bouwen. Echter naast duurzaam bouwen is ook klantgerichtheid voor woningbouw ontwikkelaars steeds belangrijker om het relatief slechte imago van de bouwsector te verbeteren. Dit onderzoek, uitgevoerd bij en voor Phanos Vastgoed BV, heeft in het kader van duurzaam bouwen en klantgerichtheid tot doel de raakvlakken van deze beide onderwerpen te analyseren om hieruit eventuele knelpunten of synergetische voordelen te beschrijven. Hiertoe zijn in dit rapport de theorie van zowel duurzaam bouwen als klantgerichtheid onderzocht door middel van een literatuurstudie. Deze is aangevuld met een korte weergave van de praktijk van Phanos Vastgoed BV, waarna uit een confrontatie tussen beide onderwerpen de raakvlakken zijn geanalyseerd. In de literatuur worden voor duurzaam bouwen veel definities gehanteerd. Veel hiervan zijn afgeleid van de algemeen geaccepteerde definitie van duurzaamheid; meeting the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs’. Uit deze definities blijkt dat duurzaam bouwen niet slechts betrekking heeft op de woning en het milieu, maar zich uitstrekt over een langere periode, een groter gebied en meerdere aspecten. In totaal zijn voor duurzaamheid een vijftal aspecten, zogenoemde kwaliteiten, te onderscheiden, te weten milieukwaliteit, ruimtelijke kwaliteit, economische kwaliteit, sociale kwaliteit, proces kwaliteit. Voor elk van deze kwaliteiten zijn karakteristieken te onderscheiden waarop een bijdrage geleverd kan worden aan de verduurzaming van de woningbouw. In de praktijk blijkt deze onderverdeling niet zo te worden gehandhaafd, waardoor een duidelijk overzicht van de karakteristieken dan ook ontbreekt. Doordat het Nationaal Pakket Woningbouw aan de wet- en regelgeving omtrent duurzaam bouwen is gerelateerd, is dit Nationaal Pakket Woningbouw (NPW) de meest gebruikte standaard om duurzaamheid te realiseren. Dit heeft tot gevolg dat veel maatregelen die volgend het NPW wel een bijdrage hebben aan de duurzaamheid niet tot het duurzaam bouwen worden gerekend volgens andere definities. Sommige getroffen maatregelen of toepassingen worden, ten aanzien van duurzaam bouwen, dan ook niet erkend of ondergewaardeerd. Een duidelijk beeld van de werkelijke duurzaamheid van het gebouwde is dan ook moeilijk te verkrijgen. Ook omtrent klantgerichtheid bestaat de nodige onduidelijkheid. Ondanks het gegeven dat klantgerichtheid in eerste instantie veelal alleen wordt geassocieerd met communicatie, omvat het proces van klantgericht werken veel meer. In de theorie word klantgerichtheid beschouwd als een strategie bestaand uit een procescyclus. Deze procescyclus is onderverdeeld in een viertal fasen, respectievelijk selectie van een doelmarkt, het begrijpen van klanten, het realiseren van waarde, behouden van klanten. Ook in dit geval zijn deze fasen niet zo scherp te onderscheiden in de praktijk. Het is echter veelal wel mogelijk bepaalde elementen uit deze fasen te onderscheiden, zoals bijvoorbeeld het selecteren van een doelmarkt. Voor een goede integratie van duurzaam bouwen en klantgerichtheid zijn meerdere mogelijkheden. In dit rapport zijn verschillende mogelijkheden beschreven door vanuit het duurzaamheidsperspectief naar klantgerichtheid te kijken. De beschreven mogelijkheden voor een integratie van duurzaam bouwen zijn met name gericht om de koper al in vroeg stadium bij het ontwikkel- en realisatieproces te betrekken door het persoonlijke gebruiksvoordeel van duurzaam bouwen weet te geven, hem actief te betrekken in het eerder genoemde proces en door een evaluatie van de getroffen duurzaamheidsmaatregelen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/68645
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page