University of Twente Student Theses

Login

Relaties tussen subattributen, argumenten en het belang van attributen

Groenestein, Michiel (2015) Relaties tussen subattributen, argumenten en het belang van attributen.

[img] PDF
1MB
Abstract:In dit verslag wordt een onderzoek naar de samenhang tussen argumenten, subattributen en het belang van hoofdattributen bij het nemen van niet-routinematige beslissingen beschreven. Er wordt al langer onderzoek, zowel kwalitatief als kwantitatief, gedaan naar de relatie tussen deze elementen en hieruit zijn geen sterke verbanden naar voren gekomen. Dit is een kwantitatief onderzoek gebaseerd op de protocollen die zijn voortgekomen uit het promotieonderzoek van Dr. Hans Heerkens uit 2003. Uit de literatuur komt naar voren dat het nemen van een niet-routinematige beslissing veelal berust op het afwegen van de attributen en te kiezen voor het alternatief dat het beste scoort op het belangrijkste attribuut. Het afwegen van deze attributen wordt gedaan door het afwegen van subattributen die bij de attributen horen en het geven van argumenten m.b.t. die attributen. In dit onderzoek is gekeken naar hoe het belang van een attribuut samenhangt met aantal keer dat subattributen worden afgewogen en het aantal keer dat argumenten worden gegeven met betrekking tot dat attribuut. Nieuw aan dit onderzoek ten opzichte van voorgaande onderzoeken is onder andere dat positieve en negatieve argumenten en subattributen apart zijn gecodeerd en gebruikt zijn om de relaties te onderzoeken. Resultaat van de nieuwe codering is een tabel die laat zien hoe vaak de proefpersonen subattributen hebben afgewogen en argumenten hebben genoemd. Op basis van dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat het aantal keer dat positieve argumenten worden gegeven voor een attribuut positief samenhangt met het belang van dat attribuut. Het aantal keer dat subattributen worden afgewogen heeft weinig invloed op het belang van het attribuut waar deze bij horen. Door de onderzoekspopulatie te vergroten kunnen de resultaten statistisch significant worden gemaakt waardoor met meer zekerheid conclusies kunnen worden getrokken met betrekking tot de relatie tussen het belang van een attribuut en de argumenten en afwegingen van subattributen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:TNW: Science and Technology
Subject:01 general works
Programme:Advanced Technology BSc (50002)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/68766
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page