University of Twente Student Theses

Login

Evaluatie van de vooroeversuppletie bij Heemskerk

Boot, D.B. (2015) Evaluatie van de vooroeversuppletie bij Heemskerk.

[img] PDF
4MB
Abstract:In 2011 en 2012 is er bij Heemskerk een gedifferentieerde onderwatersuppletie aangelegd om de kustlijn te onderhouden. Dit is een praktijkproef, want er is niet eerder een suppletie aangelegd met 2 zandlichamen. Tevens is een van de lichamen dieper aangelegd. Er is gekozen voor een praktijkproef, omdat uit onderzoek van Tonnon (2010) is gebleken dat deze aanlegmethode efficiënter zou kunnen zijn. Daarom is het interessant om deze suppletie nader te onderzoeken. Deze suppletie wordt daarom nader onderzocht met de volgende onderzoeksvraag: Hoe heeft de kustlijn zich ontwikkeld (gebruikmakend van kustindicatoren) ter hoogte van de suppletie te Heemskerk (raaien 4550-5025), en wat is de volumeontwikkeling in het gebied en is hier kustlangse variatie in? De kustindicatoren die gebruikt zijn, zijn de momentane kustlijn (MKL), de gemiddelde laagwaterlijn (GLW), de gemiddelde hoogwaterlijn (GHW) en de duinvoet (DV). Voor dit onderzoek wordt er gebruik gemaakt van data verkregen uit de jarkusmetingen van Rijkswaterstaat (1992-2014), de verdichte jarkusmetingen van Rijkswaterstaat (2011-2014), en de extra metingen van SHORE (2012-2014). Om de ontwikkelingen van de kustindicatoren in kaart te brengen is er gebruik gemaakt van de jarkusmetingen. Voor de volumeontwikkeling is er gebruik gemaakt van de verdichte jarkusmetingen en de extra metingen van SHORE. In de periode 1992-2011 zijn er geregeld BKL overschrijdingen geweest. Deze overschrijdingen zijn na verloop van tijd ook weer opgelost. Dit kan komen door suppleties, netto zandtransport van zuid naar noord en het plaatselijke bankengedrag dat invloed heeft op de MKL berekening. In deze periode zijn er twee strandsuppleties uitgevoerd in 1997 (raaien 4950-5025) en 2005 (raaien 4650-4850). Beide suppleties hebben zeewaartse verplaatsingen van de kustindicatoren veroorzaakt. Voor de periode na de suppletie (2011-2014) is het gebied onderverdeeld in 5 deelgebieden: raaien rond de noord kop (4550-4625), het noordelijk zandlichaam (4650-4700), rond de opening (4725-4825), het zuidelijk zandlichaam (4850-4925) en raaien rond de zuid kop (4950-5025). De opening vertoont netto bijna alleen maar landwaartse verplaatsingen (alle indicatoren). Voor de overige gebieden zijn er voornamelijk zeewaartse verplaatsingen te zien bij de MKL en GLW. Als het noordelijk gebied met het zuidelijk gebied vergeleken wordt, kan geconcludeerd worden dat het noordelijk deel minder en minder grote zeewaartse verplaatsingen kent, en het zuidelijk deel positiever beïnvloed wordt door de suppletie. Het is echter nog mogelijk dat het noordelijk deel nog meer effecten gaat ondervinden, omdat deze later aangelegd is. Om de volumeontwikkeling in kaart te brengen is het gebied verdeelt in 10 deelgebieden: kop, suppletie, midden, zeewaarts en landwaarts. Dit gebeurde voor zowel het noordelijk als het zuidelijk gebied. Het noordelijk deel bleek in augustus 2014 een hogere bodemhoogte toename had dan het zuidelijk deel. Dit kan betekenen dat het noordelijk deel qua volume het beter doet. Het kan echter ook komen, omdat het zuidelijk deel er al langer ligt en al langer aan het eroderen is. Netto zandtransport van zuid naar noord zou ook invloed kunnen hebben. Als deze resultaten gecombineerd worden, kunnen er nog geen echte conclusies getrokken worden over het dieper aanleggen van de suppletie. Bij het zuidelijk deel is er sprake van positievere effecten (meer zeewaartse verplaatsingen), maar in het noordelijk deel zijn er waarschijnlijk nog effecten te verwachten. De verdere ontwikkeling van de suppletie kan helpen om te bepalen of het dieper aanleggen vaker toegepast kan worden.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/68790
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page