University of Twente Student Theses

Login

De relatie tussen verkeersintensiteit en verkeersveiligheid

Boer, J. de (2009) De relatie tussen verkeersintensiteit en verkeersveiligheid.

[img] PDF
1MB
Abstract:Door de registratie van verkeersongevallen en de aanpak door middel van een blackspot benadering is Nederland nu één van de meest verkeersveilige landen ter wereld. Het aantal verkeersongevallen is inmiddels dusdanig laag dat de kwaliteit van de ongevallendatabase afneemt. Ook de registratiegraad van ongevallen vermindert. Om te zorgen dat Nederland het huidige verkeersveiligheidniveau kan handhaven en verbeteren, is daarom een nieuwe, preventieve verkeersveiligheidbenadering nodig. VIA is bij een aantal projecten betrokken waarin wordt gewerkt aan het omschakelen van een reactief naar een preventief verkeersveiligheidsbeleid. Behalve onderzoek naar de relatie tussen wegkenmerken en verkeersveiligheid, is het ook interessant te zoeken naar relaties met de verkeerspsychologie. In dit onderzoek is de relatie tussen de verkeersintensiteit, het belangrijkste wegkenmerk, en verkeersveiligheid onderzocht. De aard van die relatie is bepaald met behulp van kencijfer- en risicolijnen met meerdere intensiteitklassen, die samenhang tussen intensiteit en het aantal slachtoffers of het risico laten zien. Het blijkt dat het aantal ongevallen bij toenemende intensiteit eerst sterk toeneemt en vervolgens weer daalt. Het risico voor de weggebruiker is echter bij lage intensiteit juist het hoogst en daalt wanneer de intensiteit toeneemt. In de verkeerspsychologie is hiervoor een aantal verklaringen gevonden: » bij een grote informatiedichtheid, zoals op een drukke weg het geval is, besteedt de bestuurder meer aandacht aan de rijtaak dan op een rustige weg; » mensen nemen alleen informatie waar als ze die verwachten en er actief naar uitkijken: op drukke wegen verwacht men sneller een gevaarlijke situatie dan op rustige; » op drukke wegen is de perceptie van risico hoger dan het optimaal risiconiveau waardoor de bestuurder veiliger rijgedrag gaat vertonen, terwijl op rustige wegen de bestuurder juist gevaarlijker gaat rijden omdat het waargenomen risico onder het optimale risiconiveau ligt (risico homeostase theorie van Wilde). Uit bovenstaande verklaringen kan de conclusie getrokken worden dat verkeersveiligheidsmaatregelen moeten voldoen aan de volgende eisen: » de maatregel moet ervoor zorgen dat de bestuurder voldoende mentale energie in de rijtaak steekt; » verkeersstromen dienen als gevolg van de maatregel meer homogeen te worden; » het optimale risiconiveau van de bestuurder dient door de maatregel om laag te gaan. Het volgende kan naar aanleiding van deze studie nog onderzocht worden: » welke wegkenmerken, behalve intensiteit, hebben de meeste invloed op de verkeersveiligheid; » en hoe is deze invloed te verklaren vanuit de verkeerspsychologie.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/68829
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page