University of Twente Student Theses

Login

Prestatiemeting in het MKB : een onderzoek naar de ontwikkeling van een prestatiemeetsysteem voor Batenburg Industriële Elektronica

Brinkerink, Koen (2015) Prestatiemeting in het MKB : een onderzoek naar de ontwikkeling van een prestatiemeetsysteem voor Batenburg Industriële Elektronica.

[img] PDF
3MB
Abstract:Batenburg Industriële Elektronica (BIE) heeft behoefte aan het beheersen van haar prestaties. Een middel waarmee ze organisatorische prestaties inzichtelijk wil krijgen, is het toepassen van een prestatiemeetsysteem. Met behulp van een prestatiemeetsysteem kan de missie, visie en strategie vertaald worden naar operationele activiteiten en kan de strategie beoordeeld worden. Om zorg te dragen dat een prestatiemeetsysteem succesvol ontwikkeld kan worden, is dit onderzoek uitgevoerd. De doelstelling van dit onderzoek was om een advies te verstrekken aan BIE voor het ontwerpen en implementeren van een prestatiemeetsysteem en bijbehorende randvoorwaarden die gelden voor dit ontwikkelingsproces, alsmede het identificeren van de kritieke succesfactoren van de organisatie. De onderzoeksvraag die centraal stond aan het onderzoek was: “Wat zijn de kritieke succesfactoren van Batenburg Industriële Elektronica en hoe kunnen deze geïnventariseerd worden ten behoeve van het ontwikkelen van een prestatiemanagementsysteem?”. Ik heb een kwalitatief onderzoekontwerp toegepast waarbij dataverzameling is uitgevoerd via semigestructureerd interviews en een documentanalyse. De KSF’en-methode die is gebruikt ziet erop toe dat kritieke succesfactoren gestructureerd geïdentificeerd, geanalyseerd en gepresenteerd worden. De interviews zijn afgenomen bij managers en sleutelfiguren van de organisatie. Hierdoor zijn alle afdelingen van BIE bestudeerd en is een totaalbeeld van de organisatie geconstrueerd.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration MSc (60644)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/68838
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page