University of Twente Student Theses

Login

De modererende rol van transformationeel leiderschap op het effect van diversiteit op professioneel leren binnen docententeams

Ouwerling, J.A.F. (2015) De modererende rol van transformationeel leiderschap op het effect van diversiteit op professioneel leren binnen docententeams.

[img] PDF
488kB
Abstract:In dit onderzoek is onderzocht wat het effect is van groepsdiversiteit op professioneel leren van MBO docenten, en hoe dit effect beïnvloed wordt door de drie onderdelen van transformationeel leiderschap, te weten gedeelde visie, intellectuele stimulatie en individuele ondersteuning. Dit onderzoek kan daarmee bijdragen aan een samensmelting tussen empirisch onderzoek in de organisatiecontext, groepsdiversiteit, en empirisch onderzoek in de onderwijscontext, transformationeel leiderschap en professioneel leren, aangezien hier nog zeer weinig onderzoek naar is gedaan. De data is afkomstig van 438 docenten die werkzaam zijn in 60 multidisciplinaire docententeams. De data is geanalyseerd in SPSS doormede van factoranalyses, betrouwbaarheidsanalyses en intraclass correlations. De resultaten van de hier op volgende crosslevel hiërarchische regressieanalyse tonen aan dat groepsdiversiteit, in interactie met gedeelde visie, een negatieve invloed heeft op professioneel leren. Dit betekent dat wanneer er een hogere mate van gedeelde visie bestaat binnen een team, er een lager niveau van professioneel leren bereikt wordt als de diversiteit in het team toeneemt. Daarnaast laten de resultaten zien dat intellectuele stimulatie en individuele ondersteuning geen invloed hebben op het effect tussen groepsdiversiteit en professioneel leren. Ten slotte blijkt uit de resultaten ook dat gedeelde visie, los van groepsdiversiteit, een hoofdeffect heeft op professioneel leren. Dit betekent dat een transformationeel leider een positieve invloed kan hebben op de mate van professioneel leren binnen multidisciplinaire docententeams. Binnen dit onderzoek lijkt het dus eerder zo te zijn dat diversiteit het effect van visie negatief modereert. Dit wijst erop dat de formulering van een gedeelde visie zou moeten worden afgestemd op de mogelijk te overbruggen verschillen om docenten van elkaars verschillen te laten leren.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:81 education, teaching
Programme:Educational Science BSc (56613)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/68848
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page