University of Twente Student Theses

Login

Snappet-onderwijs en gedifferentieerde instructie : het observeren van gedifferentieerde instructie tijdens een les met Snappet-tablets

Nieboer, S. (2015) Snappet-onderwijs en gedifferentieerde instructie : het observeren van gedifferentieerde instructie tijdens een les met Snappet-tablets.

[img] PDF
1MB
Abstract:Het doel van dit onderzoek is het opstellen van een observatieschema voor het beoordelen van het differentiëren van instructie bij het gebruik van Snappet-tablets. Om dit observatieschema te ontwerpen, is er een literatuuronderzoek uitgevoerd naar de definities, theorieën en kenmerken van gedifferentieerde instructie. Ook is er gezocht naar bestaande instrumenten voor het observeren van gedifferentieerde instructie. Geconcludeerd kan worden dat er zonder uitzondering positief over differentiatie geschreven wordt, maar er weinig bewijs is voor daadwerkelijk hogere leerresultaten van leerlingen. Docenten vinden differentiëren belangrijk, maar hebben moeite om dit in praktijk te brengen. Daarnaast zijn er weinig tot geen instrumenten gevonden voor het observeren van differentiatie, alleen het instrument van Mulder (2014). Op basis van dit literatuuronderzoek is een observatieschema ontwikkeld dat bij 16 verschillende docenten getest is. Uit de observaties kwam naar voren dat de docenten positief zijn over Snappet en alle docenten het dashboard, met een real-time overzicht van de leerlingresultaten, gebruiken. Niet alle functies van Snappet worden ten volle benut en over het algemeen scoren de docenten vrij laag op het observatieschema (tussen de 1,4 en 3,0 op een schaal van 1 tot 5). Op basis van deze observaties is het schema verder aangepast. Uiteindelijk zijn de differentiatievaardigheden van de docent doorslaggevend, met of zonder het gebruik van Snappet.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:81 education, teaching
Programme:Educational Science BSc (56613)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/68849
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page