University of Twente Student Theses

Login

Historisch wateronderzoek Rijssen : een onderzoek ter ondersteuning van de watervisie

Groenen, R.J. (2009) Historisch wateronderzoek Rijssen : een onderzoek ter ondersteuning van de watervisie.

[img] PDF
3MB
Abstract:Dit onderzoek is uitgevoerd voor de ondersteuning van de watervisie die Royal Haskoning voor de Gemeente ging opstellen. De uitvoer heeft plaatsgevonden door het onderzoeken van de huidige situatie binnen Rijssen, waarbij voornamelijk is gekeken naar de wateroverlast van 2002 en de daarop genomen maatregelen. Daarnaast is bekeken wat de (nu bekende) toekomstige plannen zijn en de projecten die nu in uitvoer zijn (zoals de Elsenerbeek). Nadat een duidelijk ‘huidig’ beeld van de situatie in Rijssen was vastgesteld kon begonnen worden met het historische onderzoek zelf. Met deze gevonden informatie kon zo bekeken worden hoe dit oude beeld mogelijkheden creëert in de binnen de stedelijke wateropgave van de gemeente Rijssen-Holten. De resultaten geven een beeld van de situatie rond Rijssen vroeger en nu. Niet alleen de veranderingen omtrent het (verdwijnen van) oppervlaktewater hebben gevolgen gehad op het huidige beeld, maar ook de groei en ontwikkeling van de stad zelf. Zo is oppervlakte wat bestond uit zand-, veen- en grasland nu voor een groot deel verhard en niet meer direct beschiknbaar als infiltratiegebied. Ook de aanleg van de spoorlijn heeft ervoor gezorgd dat het oude verloop van het grond- en oppervlaktewater werd doorsneden, wat weer invloeden heeft gehad op de afwatering van het gebied. Andere (specifieke) resultaten van het onderzoek zijn: - Het oude beeld (verloop en oorsprong) van de nu verdwenen Molenbeek/Plompengraven binnen de oude stad Rijssen en de mogelijkheden omtrent de inpassing van deze waterloop in combinatie met de Weijerd binnen de visies en streefbeelden. - De veranderingen omtrent de Maatgraven en de uitlopers hiervan, in combinatie met de toekomstplannen van de Elsenerbeek, die een knelpunt lijken te vormen voor het beheer van de Maatgraven. - Het oude verloop van de Oosterhofbeek en de mogelijkheden van deze beek voor de plannen van het woonlandschap het Opbroek. De mogelijkheden die vanuit dit onderzoek naar voren komen voor het terugdraaien van de veranderingen ten opzichte van het historische beeld ten einde de waterstructuur te verbeteren, zijn niet altijd mogelijk zonder extreme ingrepen. Maar het beeld van de oude structuur is nu naar voren gebracht. De gemeente kan dit beeld nu gebruiken bij het opstellen van nieuwe bestemmingsplannen en bij toekomstige veranderingen ten behoeve van de ecologische infrastructuur. Een groot deel van de vastgestelde kansen is vergeleken met de historische situatie en lijken (in de toekomst) goed mogelijk. Het deels zichtbaar maken van de oorsprong van de Weijerd en een verbinding tussen deze en de Maatgraven voor betere doorspoeling zal een goede mogelijkheid zijn voor de herinrichting van de Maatgraven. Het zou tevens goed bij de wensen van de gemeente (de Regge ‘de stad inbrengen’) aansluiten, als de Molenbeek/Plompgraven tenminste voor een gedeelte terug zouden kunnen komen. Dit zal wel grote ingrepen vragen op de huidige situatie, of een aanpassing op de oude situatie, omdat het oude stroomgebied van deze beek nu door zeer dicht bebouwd gebied gaat. Een deel van deze mogelijkheden zijn daarom echter alleen reëel bij een herinrichting van het gebied.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/68872
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page