University of Twente Student Theses

Login

Parkeren en Gedrag : een onderzoek naar de invloed van betaald parkeren op het parkeergedrag van mensen

Homan, T. (2009) Parkeren en Gedrag : een onderzoek naar de invloed van betaald parkeren op het parkeergedrag van mensen.

[img] PDF
3MB
Abstract:Betaald parkeren is een belangrijk gespreksonderwerp in verkeerskundige kringen. Maar het is nog niet geheel duidelijk wat de invloed van betaald parkeren is op het parkeergedrag van mensen. Uit voorgaande onderzoeken komen tegenstrijdige berichten hierover. Doel Het doel van dit onderzoek is om een bijdrage te leveren aan het inzicht in de invloed van betaald parkeren op het parkeergedrag van mensen. Het menselijke parkeergedrag is namelijk één van de belangrijkste factoren bij (de invoering van) parkeerregulering en juist hierover is nog weinig bekend. Parkeerregulering is namelijk meestal gericht om langparkeerders (motief is wonen of werken en langer dan 4 uur parkeren) te weren van bepaalde parkeerplaatsen. Met de bevindingen uit dit onderzoek kan een beter advies worden gegeven over het invoeren of verhogen van het tarief van betaald parkeren en het reguleren van de parkeerdruk en de parkeerduur. Onderzoeksvraag Uit het voorgaande volgt de centrale onderzoeksvraag van dit rapport: Wat is de invloed van betaald parkeren op het parkeergedrag van mensen? Het onderzoek richt zich hierbij op plaatsen die primair worden bezocht voor winkelactiviteiten door mensen uit de nabije omgeving. Hierdoor zijn de plaatsen goed vergelijkbaar. In deze plaatsen is de parkeerdruk en de verdeling van de parkeermotieven vergeleken. Ook is de verandering in het aantal parkeerders na een verhoging van het parkeertarief onderzocht. Als laatst is onderzoek gedaan naar het bewustzijn bij mensen van hun parkeergedrag. Conclusies Betaald parkeren heeft verschillende invloeden op het parkeergedrag van mensen. In sommige gevallen is de invloed heel duidelijk en in andere gevallen is er juist helemaal geen invloed. In het onderzoek is geen verschil aangetoond in parkeerdruk tussen plaatsen met betaald parkeren en plaatsen met onbetaald parkeren in het centrum. Betaald parkeren zorgt dus niet voor minder parkeerders in het centrum. Wel is de parkeerdruk in het centrum significant groter dan in de schil rondom het centrum, mensen parkeren dus liever in het centrum. Wanneer echter in het centrum zowel betaalde als onbetaalde parkeerplaatsen zijn, is de parkeerdruk op de onbetaalde parkeerplaatsen wel significant hoger dan op de betaalde parkeerplaatsen. Dus wanneer in het centrum de keuze bestaat tussen betaalde en onbetaalde parkeerplaatsen, wordt vaker een onbetaalde parkeerplaats gekozen. Bachelor Eindopdracht - Parkeren en Gedrag Samenvatting Mensen die als langparkeerder worden aangemerkt (motief is wonen of werken en meer dan 4 uur parkeren) zijn gevoelig voor betaald parkeren. Het aandeel van langparkeerders op betaalde plekken is namelijk veel kleiner dan het aandeel langparkeerders op onbetaalde plekken. Dit komt overeen met het doel van parkeerregulering om deze langparkeerders te weren van bepaalde parkeerplaatsen. Verder is onderzocht of verhoging van het parkeertarief zorgt voor verandering in het aantal parkeerders. Hierover is geen eenduidig conclusie gevonden omdat er weinig data verkregen kon worden. In drie van de vijf plaatsen zijn er na een tariefverhoging minder parkeerders en in de twee andere plaatsen is het aantal parkeerders gelijk of stijgt het aantal parkeerders zelfs. Ook kan geconcludeerd worden dat naarmate mensen langer parkeren, het bewustzijn van hun parkeergedrag bij betaald parkeren toeneemt. Uit de enquête komt namelijk naar voren dat langparkeerders bewust kiezen voor een onbetaalde parkeerplaats. Kortparkeerders zijn juist niet zo bewust bezig met betaald parkeren. Zij kiezen voor het gemak en de nabijheid van een parkeerplaats. Hoe bewust mensen van hun parkeergedrag zijn hangt dus af van de duur en het motief van hun bezoek. Dit is ook in overeenstemming met de voorgaande conclusies uit de data analyse.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/68877
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page