University of Twente Student Theses

Login

Duurzaam geselecteerd : een onderzoek naar selectiecriteria voor duurzaam bouwen

Jansen, A. (2009) Duurzaam geselecteerd : een onderzoek naar selectiecriteria voor duurzaam bouwen.

[img] PDF
1MB
Abstract:De Gemeente Enschede heeft zichzelf als doel gesteld om in 2020 klimaat neutral te zijn (Gemeente Enschede 2009, [1]_. Het Vastgoedbedrijf Enschede kan helpen om deze doelstelling te behalen door onder andere de opdrachtnemers duurzaam te selecteren. Daarvoor zijn selectiecriteria opgesteld. Om de criteria op te stellen, is eerst een definitie van duurzaam bouwen bepaald. Duurzaam bouwen is een heel breed begrip. Er zijn veel definities opgesteld, maar vaak is de scope van deze definities beperkt. Anne-Marie Rakhorst heeft ook een definitie voor duurzaam bouwen opgesteld en in tegenstelling tot de andere definities heeft haar definitie betrekking op de gehele reikwijdte van duurzaam bouwen. Deze definitie wordt daarom gehanteerd gedurende het onderzoek en deze luidt als volgt: Duurzaam bouwen is het zo slim mogelijk gebruik maken van grondoppervlak, grondstoffen en energiebronnen om een zo maximaal mogelijk (materieel én immaterieel) rendement te behalen voor eigenaren, gebruikers en voor de samenleving, de economie en het ecosysteem als geheel. (Rakhorst, 2008). Ook zijn het huidige proces van het Vastgoedbedrijf voor de vastgoedontwikkeling en de verschillende aanbestedingsprocedures bestudeerd. Het Vastgoedbedrijf deelt het proces op in vijf fases, namelijk een initiatieffase, definitiefase, ontwerpfase, realisatiefase en een nazorgfase (Vastgoedbedrijf Enschede, 2004). De opdrachtnemers worden in de ontwerpfase geselecteerd. Eerst zullen de architecten en overige adviseurs worden geselecteerd. Nadat zij de tekeningen en het bestek hebben gemaakt, worden de uitvoerende partijen geselecteerd. Deze selectie vindt plaats aan de hand van een selectieleidraad, waar zaken in staan zoals een beschrijving van het project en de selectiecriteria. De Gemeente Enschede hanteert bij het inkopen en aanbesteden verschillende aanbestedingsprocedures. Deze procedures zijn Europees aanbesteden, nationaal aanbesteden, meervoudig en enkelvoudig onderhands. Afhankelijk van de waarde van de opdracht wordt een keuze gemaakt voor het type procedure. Bij deze aanbestedingen wordt gebruik gemaakt van kwalificatiecriteria. Er zijn kwalificatiecriteria zowel voor de opdrachtnemer als voor het product. Kwalificatiecriteria voor het product worden gunningscriteria genoemd. Kwalificatiecriteria voor de opdrachtnemer zijn onder te verdelen in uitsluitingsgronden, geschiktheideisen en selectiecriteria. Vanuit selectieleidraden van andere gemeenten en uit literatuur van onder andere SenterNovem is een lijst met voorlopige criteria opgesteld. Met deze lijst is langs het bedrijfsleven gegaan, waar opmerkingen zijn gegeven om de criteria te verbeteren. Na deze verbeterslag is weer gevraagd naar de mening van het bedrijfsleven, maar ook naar de mening vanuit het Vastgoedbedrijf en vanuit de afdeling Inkoop van de Gemeente Enschede.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/68892
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page