University of Twente Student Theses

Login

Drinkwater en sanitaire voorzieningen voor 50 miljoen mensen : de toerekening

Koop, R. (2007) Drinkwater en sanitaire voorzieningen voor 50 miljoen mensen : de toerekening.

[img] PDF
315kB
Abstract:De combinatie van veilig drinkwater en hygiënische sanitaire voorzieningen is een voorwaarde voor een gezonde leefomgeving. Daarmee is toegang tot deze twee voorzieningen één van de meest urgente voorwaarden voor armoedebestrijding. Het tegen gaan van honger, kindersterfte en ongelijkheid tussen seksen is zonder voldoende veilig drinkwater en goede sanitaire voorzieningen onmogelijk. De voortgang bij het verschaffen van toegang tot deze voorzieningen is niet erg rooskleurig. (UNICEF, 2006) Deze twee zaken staan eveneens centraal wanneer het gaat om mensenrechten en de waardigheid van elk individu op onze aarde. Toch is het zo dat 2,6 miljard mensen niet eens de beschikking hebben over sanitaire voorzieningen van voldoende kwaliteit. Eén zesde van de wereldbevolking – meer dan een miljard mensen – is voor hun dagelijkse waterbehoefte aangewezen op potentieel gevaarlijke bronnen. (WHO & UNICEF, 2005) Door het opstellen van de Millennium Development Goals (MDGs) worden problemen zoals het bovenstaande gestructureerd in targets en indicators. Naar aanleiding van de MDGs heeft Nederland de ambitie uitgesproken om 50 miljoen mensen te voorzien van drinkwater en sanitaire voorzieningen (de ’50 miljoen doelstelling’). Deze doelstelling brengt een aantal problemen met zich mee. Door het formuleren van een target is het noodzakelijk van tijd tot tijd de progressie te bepalen. Er bestaan enkele onduidelijkheden over de meest geschikte aanpak voor dit probleem. Binnen de Directie Milieu en Water is er een commissie geformeerd die helderheid moet verschaffen over het vaststellen en toerekenen van gerealiseerde voorzieningen. Dit verslag beschrijft de processen die door de commissie onder de loep zijn genomen en de afwegingen die gemaakt worden om tot een toerekening te komen van gerealiseerde voorzieningen. Daarnaast wordt ingegaan op de issues die spelen omtrent de toerekening. In Hoofdstuk 1 komen de achtergronden van de MDGs en de Nederlandse doelstelling aan bod. Hierbij wordt dieper ingegaan op de monitoring van output. Hoofdstuk 2 en 3 beschrijven het onderzoek en de inhoudelijke issues die spelen op het gebied van monitoring, vaststelling en toerekening van gerealiseerde voorzieningen. In hoofdstuk 4 volgt de conclusie.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/68899
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page